A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / III Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatoram...
Planowane wydarzenia
14 marzec 2008
III Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

Już po raz trzecie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze zorganizował „Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków” aby dyskutować nad różnorodnymi i trudnymi problemami na styku architekt - zabytek - konserwator zabytków. Spotkania stanowią forum wymiany doświadczeń i poglądów, służą łagodzeniu konfliktów i wyjaśnianiu wątpliwości z zakresu ochrony zabytków. Nie zawsze bowiem nawet najlepsza myśl architektoniczna może być realizowana w obiekcie o wartościach kulturowych wymagających zachowania i ostrożnego działania.

W trakcie tegorocznej sesji naukowej, która odbyła się w dn. w dn. 14 marca 2008 roku w Zielonej Górze zaprezentowane zostaną interesujące referaty poświęcone zarówno lubuskim zabytkom jak i realizacjom architektonicznym w innych regionach Polski. Tematem sesji były: „NOWE FUNKCJE W STARYCH MURACH - ADAPTACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH”. W jej trakcie dr Maciej Małachowicz z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował „ Badania architektoniczne i konserwatorskie zamku w Siedlisku w kontekście nowej funkcji zabytkowego zespołu”. Następnie referat poświęcony „Adaptacji obiektu poprzemysłowego przy ul. Fabrycznej w Zielonej Górze na cele mieszkalne” przedstawił arch. Paweł Kochański z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze, o „ Granicach dopuszczalnej ingerencji w obiektach zabytkowych” mówił arch. Dominik Mączyński z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie zaś na zakończenie dr arch. Jacek Owczarek ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego zaprezentował referat pt. „ Nowa funkcja w zabytku – z doświadczeń konserwatora”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. konserwatorzy zabytków z Wielkopolski, Podlasie, Szczecina, Gliwic. Coraz liczniejszy udział architektów i konserwatorów dowodzi, że Spotkania wpisały się na trwałe w kalendarz ważnych imprez w woj. lubuskiego i stanowią dobrą formę wymiany myśli.

Galeria
Zobacz również
Zielona Góra - wpis do rejestru zabytków dawnego domu sukienników
Dnia 20.04.2012 r. budynek położony przy ul. Sikorskiego 66-76...
Zielona Góra - wystawa poświęcona odbudowie fary w Gubinie
W dniu 25.01.2012 r. w bibliotece przy ul. Ptasiej w Zielonej...
Inwentaryzacja alei w powiecie zielonogórskim
W dniu 10 grudnia 2010 roku w siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego...
Najlepsza renowacja stolarki 2006
III EDYCJA KONKURSU „NAJLEPSZA RENOWACJA STOLARKI 2006” R...