A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków / Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2008
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
11 kwiecień 2008
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2008

Rozmiar czcionki
A A A

Wojewódzkie obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zorganizowano dn. 11 kwietnia br. w Żarach, przy współudziale Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego oraz Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze. Zgromadziły one blisko 130 uczestników spośród przedstawicieli samorządu terytorialnego, właścicieli i użytkowników zabytków, społecznych opiekunów zabytków, przedstawicieli lubuskich instytucji kultury, miłośników zabytków i mieszkańców Żar. Ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest zaprezentowanie zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowe. Takim miastem są Żary, które posiadają wiele cennych zabytków i doskonale zachowany historyczny układ przestrzenny miasta. Rangę dzieła sztuki europejskiej reprezentuje jeden z największych zespołów rezydencjonalnych w naszym województwie, składający się z gotycko-renesansowego zamku Bibresteinów, barokowego pałacu Promnitzów o włoskich proweniencjach i ogrodu pałacowego. Zespół zabytkowej zabudowy miasta wzbogaca gotycki kościół farny z reliktami romańskiej świątyni dwunawowej oraz dobrze zachowane średniowieczne obwarowania. Obchody zaplanowano w formie sesji naukowej poświeconej miastu i jego zabytkom oraz problematyce ochrony zabytków. Następnie odbył się spacer po mieście zakończony udziałem w otwarciu Muzeum Kresowego, gdzie rozstrzygnięto pierwszy wojewódzki konkurs dla młodzieży szkolnej „Poznaję Ojcowiznę Kresową i buduję makietę zabytku kresowego”. Uroczystość uświetniło wręczenie przez B.Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Odznaki za opiekę nad zabytkami”, którą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał ks. Dariuszowi Glamie z Leśniowa Wlk., Zdzisławowi Stańczykowi z Klępska i Maciejowi Borynie ze Szprotawy.

Galeria
Zobacz również