A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Nowe funkcje w starych murach - adaptacje obiektów...
Planowane wydarzenia
14 marzec 2008
Nowe funkcje w starych murach - adaptacje obiektów zabytkowych

Rozmiar czcionki
A A A

PROGRAM SESJI: 

- godz.10.00 –10.15– powitanie gości : arch. Jolanta Panz-Burkiewicz Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddz. Zielona Góra, Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwatora Zabytków, 

- godz. 10.15 -10.50 – „ Badania architektoniczne i konserwatorskie zamku w Siedlisku w kontekście nowej funkcji zabytkowego zespołu” dr Maciej Małachowicz Politechnika Wrocławska

- godz.10.50–11.20– „Adaptacja obiektu poprzemysłowego przy ul. Fabrycznej w Zielonej Górze na cele mieszkalne” arch. Paweł Kochański Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze

- godz. 11.20 – 11.50 –„ Granice dopuszczalnej ingerencji w obiektach zabytkowych” arch. Dominik Mączyński Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie

- godz. 11.50 – 12.20 –„ Nowa funkcja w zabytku – z doświadczeń konserwatora” dr arch. Jacek Owczarek Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

- godz. 12.20 – 12.40 – przerwa na kawę

- godz. 12.40 – 13.30 - prezentacja realizacji architektów zielonogórskich

- godz.13.30-14.10 – podsumowanie i dyskusja

- godz.14.10 – 14.50 - prezentacja firm

- godz. 15.00 – obiad organizatorzy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 13

Zobacz również
Europejskie Dni Dziedzictwa 2006
We wrześniu 2006 roku w Polsce, podobnie jak w większości...
Zaproszenie na spotkanie poświęcone zabytkowym parkom.
 Muzeum Ziemi Lubuskiej, Prezydent Miasta Zielona Góra...
Seminarium "Ochrona dóbr kultury przed działaniami o charakterze przestępczym"
Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze...
Prezentacja wyników badań
Prezentacja wyników badań architektonicznych i prac konserwatorskich...