A A A
Aktualności
07 listopad 2009
Konferencja naukowa

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 6-7 listopada 2009 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo Kulturowe na Środkowym Nadodrzu. Zabytki w percepcji społecznej po II wojnie światowej”. Celem konferencji, obok próby zobrazowania powyższych kwestii, była próba odpowiedzi na pytanie o przebieg procesu społecznej adaptacji szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego na tle zjawisk politycznych począwszy od roku 1945 do chwili obecnej. Wśród licznych treści mieszczących się w podjętej problematyce zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:

  • kształtowanie się oraz działalność służb konserwatorskich po II wojnie światowej na obszarze Środkowego Nadodrza;
  • muzealnictwo wobec spuścizny kulturowej Środkowego Nadodrza;
  • stosunek władz centralnych i lokalnych wobec dziedzictwa kulturowego, aspekty prawne na tle stosunków wewnętrznych i międzynarodowych wobec kierunków polityki historycznej;
  • postawy społeczne - stosunek wobec dziedzictwa obcego i własnego na tle zjawisk politycznych i gospodarczych;
  • dziedzictwo materialne i niematerialne - losy zespołów zabytkowych, spuścizna archiwalna    i biblioteczna, nazewnictwo, proza ludowa;
  • tożsamość lokalna, a procesy regionotwórcze w aspekcie akceptacji dziedzictwa              kulturowego.

Wśród licznych wystąpień znalazł się referat B.Bielinis-Kopeć Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pt. „Polityczne zagrożenia zabytków sakralnych w powojennej Polsce na wybranych przykładach”.
Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Regionalistów Środkowego Nadodrza przy współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
 

 

Galeria
Zobacz również
Wizyta Wojewody w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
W dniu 16.02.2015 r. Wojewoda  Katarzyna Osos złożyła...
Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków
W dniu 29 czerwca 2016 roku, na wniosek Towarzystwa Opieki nad...
Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie lubuskim
W dniu  7 września 2018 r. zorganizowano w Muzeum Ziemi...
Otwarcie CPiIT w zielonogórskim ratuszu
W dn. 30 września 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum...