A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Sulechów - adaptacja dawnego kościoła kalwińskiego...
Prace konserwatorskie
01 grudzień 2007
Sulechów - adaptacja dawnego kościoła kalwińskiego na salę widowiskową

Rozmiar czcionki
A A A

Los zabytku, w którym w latach 80. XX w. przerwano remont, nie pozostał obojętny dla samorządu gminnego Sulechowa, który jest jego właścicielem. W 2007 roku władze gminy podjęły starania o pozyskanie środków zewnętrznych na odbudowę  kościoła.  Ich rezultatem było pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na adaptację zabytku, na salę widowiskowo-projekcyjną. Projekt zaakceptował lubuski wojewódzki konserwator zabytków, który wydal pozwolenie na realizację robot budowlanych i prac konserwatorskich na podstawie projektu arch. K. Goińskiej z Zielonej Góry. Pozwolenie obejmowało m.in. remont elewacji, konserwację jej detalu i odtworzenie pierwotnej kolorystyki kościoła, określonej na podstawie wyprzedzających badań stratygraficznych tynków i warstw malarskich.  Jak ustalono elewacje pokrywała farba w jasnożółtym kolorze a detal architektoniczny tj. pilastry, gzymsy, itp. malowane były w barwie ceglastoczerwonej. Kolorystyka ta odpowiada stylowi barokowej budowli i przekazom dotyczącym historii budowy. W trakcie remontu dokonano przebudowy wnętrz, wykonano instalacje wewnętrzne, w tym elektryczną i oświetlenia zewnętrznego – iluminację zabytku. Zagospodarowano również jego bezpośrednie otoczenie.
W dniu 30 listopada 2007 roku wyremontowany zabytek oddano do użytku i do dyspozycji mieszkańców Gminy Sulechów. Bardzo wartościowy pod względem historycznym i architektonicznym obiekt, należący do cenniejszych  zabytków Sulechowa, ponownie odzyskał ważne i długo oczekiwane miejsce w przestrzeni miasta, oferując mieszkańcom w pełni profesjonalną salę widowiskowo-projekcyjną, bogato wyposażoną w nowoczesne urządzenia techniczne i kawiarnię. Już pierwsze miesiące, w których wystąpiła duża frekwencja na organizowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych dowiodły, że remont zabytku był uzasadniony, a jego nowa funkcja w pełni  odpowiada potrzebom mieszkańców
 

B.Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Uroczyste otwarcie kościoła pokalwińskiego
W dn. 3 grudnia 2007 r. nastąpiło uroczyste otwarcie dawnego...
Plany remontu wieży ciśnień w Sulechowie
W związku z zaplanowanym przez gminę remontem zabytkowej wieży...
Modernistyczny dworzec PKS w Sulechowie wpisany został do rejestru zabytków
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu decyzją z...
Remont dachu kościoła parafialnego pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Sulechowie
Zakończył się remont dachu sulechowskiej fary. Prace polegały...