A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Żary - odkrycie podczas remontu klatki schodowej
Aktualności
14 maj 2010
Żary - odkrycie podczas remontu klatki schodowej

Rozmiar czcionki
A A A

W  maju 2010 roku w  trakcie prac związanych z  remontem klatki schodowej w  kamienicy przy  ul.  Górnośląskiej  2  w  Żarach doszło do  przypadkowego odkrycia polichromii z  wyjątkowo bogatą dekoracją ornamentalną oraz  figuralną, osadzonych w  konwencji stylistyki secesyjnej. Tak  bogatego programu ikonograficznego, zrealizowanego na  wysokim poziomie warsztatowym, nie  spotykano dotąd w  kamienicach w  naszym regionie. Odkrycie to  dowodzi, iż  w  wielu jeszcze budynkach na  terenie lubuskich miast  mógł  się zachować równie cenny  wystrój wnętrza.  Stąd z  wielką ostrożnością powinno  się podchodzić do  wszelkich remontów w  zabytkach. Najwłaściwszym byłoby, aby  prace remontowe poprzedzały  badania konserwatorskie. Badania takie dają odpowiedź na  pytanie, czy  pod  widocznymi dla  nas, wtórnymi powłokami farb i  tynków,  nie  zachowały  się wcześniejsze wymalowania. Na  ich podstawie można ocenić  wartość tych  dekoracji. Niejednokrotnie, przy  wykorzystaniu nieskomplikowanych metod  można  odtworzyć proste, wykonane według szablonu wzory i  jednocześnie przywrócić dawną tonację barwną wnętrz. Cenniejsze dekoracje wymagają przeprowadzenia  prac  konserwatorskich mających na  celu utrwalenie oryginalnej substancji polichromii, złoceń bądź  marmoryzacji. Dotąd jedynie w  nielicznych przypadkach udało  się zrealizować prace we  wnętrzach sieni i  klatek schodowych kamienic i  willi, głownie na  terenie Zielonej Góry. Tym  cenniejsze jest  odkrycie dokonane w  Żarach. W  celu zapewnienia ochrony wartościowych polichromii Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął powstępowanie w  sprawie wpisania kamienicy do  rejestru zabytków.

B.Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Pożar zamku Żarach
W nocy z 13 na 14 października 2019 r. doszło do pożaru zamku...
Kościół w Bieniowie - odkrycie reliktów starszej budowli
Podczas prac przy wymianie posadzki we wnętrzu kościoła parafialnego...
Żary - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W dniu 9.03.2012 r. w Żarach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej...