A A A
Europejskie Dni Dziedzictwa
16 wrzesień 2010
Europejskie Dni Dziedzictwa

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniach 16-17  września 2010 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,  obchodziliśmy Pięćdziesięciolecie Archeologii Lubuskiej. Pomysłodawcą i  inicjatorem obchodów było  Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Patronat nad  zorganizowaną w  ich  ramach konferencją naukową oraz  imprezami towarzyszącymi objęli Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego oraz  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Cezurę jubileuszu wyznaczono na  podstawie daty uroczystego otwarcia Muzeum Okręgowego w  Zielonej Górze, które  odbyło  się w  dniu 1  maja 1960  r.  Otwarto wówczas stałą ekspozycję  w  nowym budynku Muzeum Okręgowego przy  ul.  Niepodległości w Zielonej Górze. Wystawa ta  prezentowała także zabytki z  powstałego w  1959  r. Działu Archeologicznego. Ze  zbiorów Muzeum wydzielono następnie trzy placówki, w  tym  w  1982  r. Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w  Zielonej Górze zs.  w  Świdnicy.
Jednym z  elementów obchodów  było wydanie czasopisma o  charakterze popularnonaukowym „Z  otchłani wieków”, w  którym zaprezentowano odkrycia dokonane na  naszym terenie. Uwzględniono wśród nich i  te  najważniejsze, i  te  najbardziej spektakularne, najbardziej działające na  wyobraźnię.
Obchody Pięćdziesięciolecia Archeologii Lubuskiej stworzyły okazję dla  szerszej prezentacji dorobku badawczego oraz  przybliżenia archeologii społeczeństwu. Służyła temu  konferencja naukowa zorganizowana w  Filharmonii Zielonogórskiej, na  którą  przybyli licznie naukowcy i  archeolodzy, sympatycy archeologii, regionaliści, samorządowcy oraz  przedstawiciele wielu innych dziedzin zainteresowani dorobkiem kulturowym naszego regionu.
Wprowadzając słuchaczy  w  tematykę konferencji Alina Jaszewska, Prezes SNAP  Oddział Lubuski podkreśliła, że  w  ostatnim dziesięcioleciu nastąpił niespotykany w  historii archeologii lubuskiej napływ zabytków. Stało  się to  m.in.  dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym w  zabytkowych centrach miast. Drugim „źródłem” pozyskiwania zabytków są  badania archeologiczne związane z  realizacją dużych inwestycji drogowych, przeprowadzone m.in.  na  obwodnicy Lemierzyc, Gorzowa  Wlkp., Żagania, Żar, Międzyrzecza, Sulechowa, Nowej Soli, Kargowej, na  północnej i   południowej nitce autostrady A-18, autostradzie  A-2 i  drodze ekspresowej  S-3. Zaletą tych badań jest prowadzenie ich  na  szerokiej płaszczyźnie, a  w  ich  zakres wchodzą wszystkie stanowiska archeologiczne będące w  kolizji z  inwestycją. Archeolodzy mają więc niespotykaną dotąd możliwość przeprowadzenia badań na  znacznych częściach dawnych osad i  cmentarzysk, wykonania cennych analiz i  ekspertyz. To  wszystko powoduje, że  posiadamy coraz większą wiedzę o  przeszłych społecznościach, ich  gospodarce i  kulturze, strukturze społecznej oraz  o  warunkach, w  jakich przyszło im  egzystować. To  wszystko przesądza o  znaczącej roli archeologii w  odkrywaniu bezcennych kart przeszłości naszego regionu.
 W trakcie uroczystości odczytano list od Pani Wojewody Heleny Hatki z gratulacjami złożonymi na ręce Pani A. Jaszewskiej. Następnie głos zabrała Pani marszałek Elżbieta Polak oraz Pani Prezydent Wioletta Hareźlak, która oprócz gratulacji przekazanych archeologom z okazji ich święta podziękowała również B.Bielinis-Kopeć Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wysoko oceniając jej działania na rzecz ochrony i popularyzacji zabytków Zielonej Góry.
 Na zakończenie części oficjalnej obchodów wręczono medal „Gloria Artis”, odznaki „Za opiekę nad zabytkami” i nagrody Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Osoby uhonorowane w trakcie uroczystości:
Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” otrzymała:
Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

W trakcie uroczystości wyróżniono liczne grono archeologów:
 Złotą odznakę „ Za Opiekę nad Zabytkami” otrzymali:

Alina Jaszewska
Tadeusz Łaszkiewicz
Włodzimierz  Rebelski
Ewa Garbacz
Teresa Witkowska

Srebrna odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami” otrzymali:

Marlena Magda-Nawrocka
Julia Orlicka-Jasnoch
Ewa Przechrzta
Piotr Wawrzyniak
Piotr Dziedzic
Jerzy Tomasz Nowiński
Sławomir Kałagate
Bartłomiej Gruszka


Nagrodę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Za promowanie 
zabytków województwa lubuskiego” w edycji za 2010 r. otrzymali:

Julia Orlicka-Jasnoch, Krzysztof Garbacz oraz Lubuska Fundacja Judaica

 

Galeria
Zobacz również
Standardy badań archeologicznych – spotkanie informacyjne
15 lutego 2020 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze...
Zielona Góra - Konkatedra
Prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła p[podjęte...
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej...
Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego „Żagański Pomnik Historii w obiektywie”
18 listopada 2021 roku poinformowano o wynikach konkursu fotograficznego...