A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Dobiegniew - konserwacja średniowiecznej baszty
Prace konserwatorskie
25 listopad 2010
Dobiegniew - konserwacja średniowiecznej baszty

Rozmiar czcionki
A A A

W  Dobiegniewie zakończono konserwację średniowiecznej baszty łupinowej wraz  z  fragmentem murów obronnych. W  pierwszym etapie, zrealizowanym w  2008 roku przeprowadzono wzmocnienie fundamentów oraz  zabezpieczenie struktury murów prętami HELIFIX. W  bieżącym roku wykonano wieniec oraz  zabezpieczono koronę muru przed  opadami atmosferycznymi. W  dalszej kolejności dokonano oczyszczenia i  dezynfekcji muru, naprawy lub  wymiany zniszczonych cegieł oraz  uzupełniono spoinowanie. W  przypadku fragmentu muru, zdecydowano  się na  pozostawienie „strzępi” i  zabezpieczono spodnią warstwę cegłą klinkierową. Średniowieczne fortyfikacje miejskie w  Dobiegniewie wzniesiono z  kamienia i  cegły w  1  połowie XIV  wieku. W  ramach murów miejskich wybudowano dwie bramy oraz  kilkadziesiąt baszt łupinowych. Do  czasów współczesnych zachowała  się tylko  jedna baszta wraz  z  fragmentem muru, nazywana potocznie „Bocianim gniazdem”. Budowla założona jest  na  planie prostokątnym o  czytelnym podziale na  kondygnacje i  zawiera dobrze zachowaną, ceglaną klatkę schodową. W  strukturze muru zachowały  się również oryginalne, zamknięte schodkowo strzelnice. Baszta świadczy o  średniowiecznej historii miasta i  stanowi cenny przykład budownictwa militarnego w  regionie. 
 

B. Skaziński

Galeria
Zobacz również
Dobiegniew - sesja wyjazdowa
W dniu 28 września 2012 roku w Dobiegniewie odbyła się...
Zaproszenie na wojewódzkie obchody EDD w Dobiegniewie
    WOJEWODA LUBUSKI JERZY OSTROUCH  Lubuski...
Wojewódzkie obchody EDD w Dobiegniewie
W dniu 3 września 2014 roku odbyły się w Dobiegniewie obchody...
Zaproszenie na wojewódzkie obchody EDD w Dobiegniewie
    WOJEWODA LUBUSKI JERZY OSTROUCH Lubuski Wojewódzki...