A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Inwentaryzacja alei w powiecie zielonogórskim
Aktualności
17 grudzień 2010
Inwentaryzacja alei w powiecie zielonogórskim

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 10  grudnia 2010  roku w  siedzibie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa –  Winnice Lubuskie przedstawiło wyniki inwentaryzacji alei przydrożnych w  powiecie zielonogórskim. Celem inwentaryzacji, która  trwała od  kwietnia do  października, było  rozpoznanie zasobu zadrzewień przydrożnych, określenie ich  wartości i  wytypowanie najbardziej wartościowych, kwalifikujących  się do  objęcia ochroną.
Spisem objęto aleje przy  drogach wszystkich kategorii. Zinwentaryzowano 185  alei o  łącznej długości 180  km, złożonych z  17,5  tys. drzew.
75%  to  aleje przy  drogach asfaltowych, około  20% -  przy drogach gruntowych. Pozostałe to  zadrzewienia przy  traktach brukowanych.
Przeważają aleje jednogatunkowe, głównie lipowe – wśród nich dominują lipy drobnolistne, mniej  jest  nasadzeń z  lip szerokolistnych. Zinwentaryzowano po  dwie aleje z  lip srebrzystych i  krymskich. Sporo jest  alei dębowych (z  dębu szypułkowego i  czerwonego) i  te  ciągną  się zazwyczaj wzdłuż dróg gruntowych. Kolejnym popularnym gatunkiem alejowym jest  klon zwyczajny, a  także  topole. Oprócz nich  występują również: kasztanowce, jesiony, robinie, brzozy, glediczje, a  także  drzewa owocowe –  jabłonie i  grusze.
Stan zdrowotny większości alei określono jako  dobry. 11  alei zakwalifikowano do  grupy pozostających w  bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, natomiast stan 15  określono jako  zły.
W  przypadku 30%  alei nie  przeprowadza  się zabiegów pielęgnująco -  korygujących.  Większość alei poddawanych jest  cięciom. W  głównej mierze określono je  jako  nadmierne, a  w  kilku przypadkach dewastacyjne.
Biorąc pod  uwagę przeciętne parametry drzew tzn.  obwód pnia i  wysokość, ustaliliśmy, że  osiem alei wyróżnia się szczególnie. Są  to  aleje, w  których  większość drzew to  okazy pomnikowe o  obwodzie pnia przekraczającym 3  m. Są  to:  aleja lipowa i  dębowa w  Zatoniu, trzy aleje dębowe w  Trzebiechowie, aleja przy  wale Starej Odry w  Krępie, aleja lipowa w  Kijach i  aleja dębowa pomiędzy  Bojadłami i  Kartnem. Te  aleje oraz  16 innych  zostały wytypowane do  objęcia ochroną poprzez wpis do  rejestru zabytków. Kolejnych 48  alei zaproponowano do ujęcia w  ewidencji zabytków.
Materiał ten \  przyjęty został przez  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako  wyjściowy do  wartościowania alei przydrożnych w  całym województwie lubuskim. Opracowanie przekazane też  zostało Panu Ireneuszowi Plechanowi Staroście Zielonogórskiemu. W najbliższym czasie przewidziana jest  prezentacja zasobu na  spotkaniu z  samorządowcami z  powiatu zielonogórskiego.

 

A.Jackiewicz

Galeria
Zobacz również
Spotkanie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się pierwsze w tym roku...
Obchody Jubileuszu 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze
20 września 2022 r.  przed gmachem Muzeum Ziemi Lubuskiej...
Szkolenie dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków
W dniu 29 czerwca 2016 roku, na wniosek Towarzystwa Opieki nad...