Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Żagań - Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia ...
Aktualności
29 kwiecień 2011
Żagań - Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 28 kwietnia 2011 r. w zespole poaugustiańskim w Żaganiu odbyły się Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Honorowy patronat nad uroczystością objęli J.E. Ks  dr. Stefan Regmunt Biskup Diecezji  Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Helena Hatka Wojewoda Lubuski.  Współorganizatorami uroczystości byli Gmina Żagań i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Nie przypadkowo  na miejsce tegorocznych obchodów wybrano zespół poaugustiański w Żagań. Wymiernym dowodem  unikatowej klasy zabytku jest wpisanie zespołu na listę pomników historii na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 28.02.2011 r.  Spójne jest to z ideą obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, którą jest zaprezentowanie społeczeństwu zabytków mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa światowego i wielokulturowości w naszym kraju.
W trakcie uroczystości wręczono przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Otrzymali je:
„Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami”
ks. dr Władysław Kulka

Proboszcz Parafia Rzymsko – Katolicka  pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu, który od 1994 r. sprawuje  opiekę nad zabytkiem będącym perłą architektury Żagania – zespołem dawnego klasztoru augustianów i kościołem pw. Wniebowzięcia NMP. Wzorowo wypełnia rolę administratora zabytków, których zachowanie w dobrym stanie, mocno leży mu na sercu. Poprzez swoją pasję i zaangażowanie na przestrzeni wielu lat pracy przyczynił się do skutecznej poprawy stanu zachowania zabytkowych świątyń. Szczególną troską otacza też zabytkowe wyposażenie kościołów dbając o ich zabezpieczenie. W latach 2001-2010  zrealizował m.in. prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromiach we wnętrzu klasztoru augustianów, remonty dachów  w kościołach pw. Wniebowzięcia NMP i śś. Piotra i Pawła, remont elewacji kościoła pw. św. Ducha w Żaganiu. Ksiądz proboszcz był również współtwórcą ekspozycji muzealnej na emporze w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie przechowywane są  różnego rodzaju zabytki wycofane z kultu, udostępnione dla licznych wycieczek szkolnych i turystycznych.

„Srebrna Odznaka za Opiekę nad Zabytkami”
Pan Marian Ryszard Świątek
Radny Miasta Żagań, Społeczny Opiekun Zabytków

Pan Marian R. Świątek jest znanym w Żaganiu społecznikiem, uczestnikiem wydarzeń kulturalnych oraz związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego miasta.
Był współorganizatorem polsko – niemieckiego obozu wolontariuszy zajmujących się opieką nad grobami wojennymi oraz  obchodów 800 – lecia miasta Żagania.
Jako społeczny opiekun zabytków aktywnie uczestniczy w nadzorze nad licznymi pracami prowadzonymi w zabytkach na terenie miasta, służy  pomocą przy kwerendzie archiwalnej.
Z niezwykłym zaangażowaniem oprowadza młodzież po żagańskich zabytkach podkreślając rolę dziedzictwa kulturowego w rozwoju miasta. Systematycznie prowadzi wykłady w szkołach na terenie gminy Żagań oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Żaganiu   z dziedziny historii i sztuki regionu. Publikuje w prasie regionalnej polskiej i niemieckiej popularyzując regionalne zabytki. 

„Srebrna Odznaka za Opiekę nad Zabytkami”
 Pan Adam Marcin Raciborski
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości

Pan Adam M. Raciborski od wielu lat współpracuje z Parafią pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu w kwestii promocji oraz rewitalizacji zespołu opackiego w Żaganiu. Skutecznie doprowadził do wzmocnienia zainteresowania zabytkiem wśród wielu instytucji szkolnictwa wyższego (w tym  uniwersytetu Wrocławskiego, Opolskiego oraz Poznańskiego).  Wykorzystując  nabyte kontakty doprowadził do stworzenia zespołu naukowego, który opracował  wniosek o nadanie dla Opactwa w Żaganiu tytułu Pomnik Historii.
 Dzięki pracy Pana Adama Raciborskiego i jego regularnej inwentaryzacji obiektów w rejonie Żagania oraz koordynacji przez niego projektu „Szlak Michaela Willmanna”  została podjęta decyzja o zorganizowaniu dużej wystawy monograficznej J. J. Knechtla w Muzeum Miedzi w Legnicy, co doprowadzi także do konserwacji szeregu obrazów tego malarza z wielu obiektów w Żaganiu, Stanowie, Solnikach oraz Nowej Koperni.

B.Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczyła również nagrody „Lubuskie Konserwacje 2011”, które otrzymali:
• Gmina Lubsko za prace restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach renesansowego ratusza w Lubsku
• Gmina Strzelce Krajeńskie za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie przy pomniku L. Nostera w Strzelcach Krajeńskich
• Gmina Zielona Góra o statusie miejskim za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie i prace budowlane związane z adaptacją architektoniczną ratusza w Zielonej Górze na cele Centrum Promocji i Informacji Turystycznej,
• Gmina Zielona Góra o statusie miejskim za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie i prace budowlane związane z adaptacją architektoniczną kamienicy przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze na cele biurowe.

W trakcie sesji naukowej, w referatach wygłoszonych przez M. Szymańską-Dereń, A. Mułę i K. Domagalską,  zaprezentowano historię i najcenniejsze zabytki zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu, zaś na koniec  "Szlak Michaela Willmanna w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej" przybliżył G. Zajączkowsk. Licznie zgromadzeni goście wysłuchali następnie koncert przygotowany przez uczniów Szkoły Muzycznej w Żaganiu oraz zwiedzili wnętrza klasztoru i kościoła, których historię i najcenniejsze zabytki zaprezentowali A. Raciborski i A. Muła.

 

 

 

 

Barbara Bielinis -Kopeć

Galeria
Zobacz również
Żagań - prace konserwatorskie przy drzwiach biblioteki poaugustiańskiej
Trwają prace konserwatorskie i restauratorskie robót...
Żagań – Pl. Słowiański - przebudowa nawierzchni
Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową nawierzchni...
Szkolenie dla powiatu żagańskiego
Na zaproszenie Starosty Żagańskiego, przy udziale Lubuskiego...
Żagań - remont dachu i elewacji kruchty kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
 W trakcie prac związanych z remontem dachu i elewacji...