A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Kożuchów - odkrycie reliktów baszty
Prace konserwatorskie
12 sierpień 2011
Kożuchów - odkrycie reliktów baszty

Rozmiar czcionki
A A A

 

W  trakcie robót związanych z  budową sieci kanalizacyjnej i  wodociągowej w  Kożuchowie (dla  spółki USKOM) natrafiono na  relikty baszty w  ciągu ul.  Obywatelskiej (naprzeciw dawnego kościoła ewangelickiego). Masywne głazy tworzą zwarty fundament posadowiony na  grubej warstwie gliny. W  okresie modernizacji fortyfikacji miejskich w  XV i  XVI wieku nastąpiła przebudowa baszt obronnych. Niektóre z  nich otrzymały nowe formy przeznaczenia poprzez  zabudowania baszt przez  dostawienie tylnich ścian. Wstępnie potwierdzają to  ułamki naczyń glinianych wydobyte z  zaprawy spajającej kamienne fundamenty. Pod  jednym z  głazów odkryto silnie pokruszone fragmenty kości (czaszki?). Dalsze analizy odpowiedzą na  pytanie, czy  mamy do  czynienia ze  szczątkami zwierzęcymi, czy  też  ludzkimi. Prace w  terenie prowadzone przez  archeologów: Małgorzatę Listwan i  Mariusza Łesiuka na  bieżąco konsultowane są  ze  społecznym opiekunem zabytków panem Zdzisławem Szukiełowiczem oraz  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 

Mariusz Łesiuk, Pro Archaeologia Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska

Galeria
Zobacz również