A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Skwierzyna - inwentaryzacje zabytków
Aktualności
29 sierpień 2011
Skwierzyna - inwentaryzacje zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

W  drugiej połowie sierpnia w  Skwierzynie miała miejsce praktyka organizowana dla  studentów 2  roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury specjalizacja konserwatorstwo na  Uniwersytecie im.  Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Osobami odpowiedzialnymi za  przebieg praktyk byli  dr  Maciej Prarat i  mgr  Izabela Brzostowska.
Obiektami zabytkowymi, którym  poświęcono zajęcia był  kościół parafialny w  Skwierzynie, pałac w  Murzynowie, gm.  Skwierzyna i  pałac w  Sosnach, gm.  Witnica. Celem praktyki było  zaznajomienie studentów z  podstawami inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej budynków, od  zakładania poligonu, poziomu porównawczego, wykonania rzutów wszystkich kondygnacji, przekrojów podłużnych, poprzecznych, elewacji i  detalu. Dokumentacja wykonana została w  skali 1:50 lub  1:20 dla zabytku drewnianego. W dalszym toku praktyk studenci zapoznali się z programem AutoCad do wykonywania rysunków w  systemach CAD oraz  z  nowoczesnymi metodami pomiaru za  pomocą tachimetru i  fotogrametrii. Sporządzone w  trakcie praktyki inwentaryzacje zostaną przekazane poszczególnym właścicielom zabytków, a  także  do  Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w  Gorzowie Wlkp.
 

B.Skaziński

Galeria
Zobacz również
Prace konserwatorskie w XIV-wiecznym kościele pw. św. Mikołaja w Skwierzynie
Trwają prace konserwatorskie w XIV-wiecznym kościele pw. św....