A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Skarb z okolic Krosna Odrzańskiego
Aktualności
06 październik 2011
Skarb z okolic Krosna Odrzańskiego

Rozmiar czcionki
A A A

W pierwszych dniach sierpnia bieżącego roku  pan Jerzy Szymczak (społeczny opiekuna zabytków) i pan Tomasza Struk (przedstawiciel powiatu krośnieńskiego)  telefonicznie powiadomili Marlenę Magdę-Nawrocką z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza  o odkryciu zabytków z brązu i fragmentów ceramiki. Na miejsce odkrycia udały się Marlena Magda-Nawrocka i Ewa Przechrzta z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. Wraz z panem Jerzym Szymczakiem i właścicielami działki podjęto prace ziemne zmierzające do stwierdzenia, czy na danym odsłoniętym terenie są czytelne obiekty nieruchome lub dalsze elementy znaleziska. Pozyskano dalsze fragmenty naczynia. Następnie udano się na teren wtórnego miejsca złożenia pobieranego piachu, gdzie w trakcie poszukiwań znaleziono kolejny przedmiot z brązu i dalsze fragmenty naczynia. W bezpośrednim otoczeniu znalezisk stwierdzono występowanie kamieni, które również zebrano. Ze względu na zbyt dużą ilość piasku przewiezionego na złoże wtórne (kilkadziesiąt ton) uzgodniono ze znalazcami, że w trakcie dalszych prac z wykorzystaniem piasku będą sukcesywnie przeglądać materiał, a ewentualne dalsze znaleziska zostaną przekazane. Tym sposobem do Muzeum trafiły dalsze części znaleziska. W trakcie prac związanych z przygotowywaniem fragmentów naczyń do konserwacji na dnie naczynia znaleziono fragment siekierki.
Odkryto: 41 naszyjników wykonanych z pręta brązowego o rozklepanych końcach i zwiniętych w uszko; 4 sztylety, 1 rękojeść sztyletu, 1 fragment siekierki, 1 berło sztyletowe oraz fragmenty jednego naczynia, w którym zdeponowano przedmioty z brązu. Być może integralną częścią depozytu są kamienie.
Skarb jest związany z ludnością zamieszkującą te tereny w I okresie epoki brązu w latach 1800-1500p. n. e., a związany jest z wydzieloną przez archeologów fazą klasyczną kultury unietyckiej. Osobami, które odkryły i przekazały skarb są: Piotr Łukasiewicz, Artur Przybylski, Jerzy Raniś, Zbigniew Rosiński oraz Mariusz Sadowski. W chwili obecnej skarb jest opracowywany i przygotowywany do konserwacji w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze zs. w Świdnicy.
 

M. Magda-Nawrocka - Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Galeria
Zobacz również
Krosno Odrz. - odkrycie zabytkowej łodzi rybackiej
Pod koniec sierpnia 2012 r., Lubuski Wojewódzki Konserwator...
Uroczyste otwarcie zamku krośnieńskiego
W dn. 30 maja 2008 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zamku krośnieńskiego....
Wizyta eksperta w kościołach w Krośnie Odrzańskim i Podlegórzu
Na prośbę Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...