A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Wiechlice - zakończenie prac konserwatorskich
Prace konserwatorskie
25 listopad 2011
Wiechlice - zakończenie prac konserwatorskich

Rozmiar czcionki
A A A

W dn. 19 listopada 2011 r. na zaproszenie właściciela pałacu w Wiechlicach B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w uroczystości otwarcia pałacu na zakończenie trwających w ostatnich latach kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich w zabytku. Dzięki środkom własnym inwestora oraz funduszom europejskim udało się, w ramach realizacji zadania „Stworzenie ekologicznego ośrodka rehabilitacji i wypoczynku w Wiechlicach”, wyremontować zrujnowany pałac. Można z cała odpowiedzialnością stwierdzić, iż był to ostatni moment dla ratowania zabytku, który przez wiele ostatnich lat pozostawał opuszczony  i ulegał ruinie. W trakcie remontu wykonano nowe pokrycie dachu z dachówki karpiówki, poddano konserwacji więźbę dachową, wykonano nową drewnianą stolarkę okienną na wzór stolarki historycznej oraz, po przeprowadzeniu badań konserwatorskich – przywrócono pierwotną kolorystykę elewacji.  Prace objęły również wnętrza pałacu. Z wielką pieczołowitością poddano renowacji, z niezbędnymi uzupełnieniami wg zachowanego wzoru, drewniane parkiety, podłogi i posadzki oraz skromny wystrój sztukatorski zdobiący sufity. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż adaptacja wnętrz na pokoje hotelowe nie wprowadziła znacznych ingerencji w pierwotny układ funkcjonalny pałacu – wszystkie niezbędne nowe funkcje jak np. łazienki, udało się wpisać w istniejącą przestrzeń, bez naruszania integralności zabytku, co stanowi osobistą zasługę i doskonałe zrozumienie dla specyfiki zabytku jego właściciela. Podjęto również działania w bezpośrednim otoczeniu pałacu. Uporządkowano i zagospodarowano teren parku, wykonano remont domku ogrodnika, trwają  równie prace związane z adaptacją zabudowań gospodarczych do funkcji hotelowej i rekreacyjnej. Prace zrealizowane w zespole pałacowo-parkowo-folwarcznym w Wiechlicach należą do jednych z większych przedsięwzięć konserwatorskich ostatnich latach w naszym regionie wykonanych przez prywatnego inwestora. Zahamowały one postępującą degradację zabytku i przywróciły go do dawnej świetności.

B.Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Jazz w pałacach, dworach i ... - koncert w Wiechlicach
Serdecznie zapraszamy do pałacu w Wiechlicach na kolejne spotkanie...
Prace w zespole folwarcznym w Wiechlicach
W zespole folwarcznym w Wiechlicach trwają prace remontowe obejmujące...
 Jazz w pałacu w Wiechlicach
W dniu 11 sierpnia 2017 r. odbyła się w pałacu  w Wiechlicach...