A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Szkolenie pracowników WUOZ
Aktualności
07 styczeń 2012
Szkolenie pracowników WUOZ

Rozmiar czcionki
A A A

W dn. 4.01.2012 r. odbyło się szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, które obejmowało m.in. zagadnienia związane z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym tj. określaniem zasad ochrony zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, które poprowadziła B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
W drugiej części szkolenia Wojciech Jachimowicz przedstawił wnioski z przeglądu lubuskich kościołów zrębowych i szkieletowych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, które wynikały z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku. Przeglądem objęto większość obiektów, które były badane w 2006 roku w tym samym zakresie, co pozwoliło na opracowanie statystyki porównawczej, która ukazuje tendencje w stanie zabezpieczenia kościołów drewnianych przed pożarem.
Kontrola wykazała znaczącą poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego świątyń. Szczególnym przykładem jest zainstalowanie w znacznej części kościołów instalacji wykrywania pożaru – takie systemy istnieją w 24 badanych obiektach (w 2006 roku było ich zaledwie 10). Poprawie uległ również stan oznakowania kościołów pożarniczymi tablicami informacyjnymi i znakami ewakuacyjnymi, które spełniają wymagania norm. Stwierdzono, że zarządzający świątyniami proboszczowie oraz mieszkańcy wykazują daleko idącą dbałość o zabezpieczenie tych zabytków. Na przestrzeni  kilku lat zaobserwować można widoczną poprawę w wyposażeniu świątyń w sprzęt pożarniczy, tablice informacyjne i wymagane oznakowania. Nie zaobserwowano trudności dojazdowych (drogi pożarowe) dla jednostek straży pożarnych, dostępie do obiektów i możliwości alarmowania w przypadku pożaru lub miejscowego zagrożenia. Bardzo dobrze rozwiązano zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów - większość obiektów posiada sieć hydrantową lub inne źródła wody do celów gaśniczych. Poprawie uległ też stan instalacji elektrycznych, które w wielu wypadkach wymieniono na nowe wraz z zabezpieczeniami. Wykonano też przy tej okazji wymagane pomiary elektryczne. Przewody elektryczne prowadzone po drewnianych elementach konstrukcyjnych umieszczono w osłonach. Bez zmian pozostał czas dojazdu pierwszej jednostki straży pożarnej. I tak w 37 przypadkach jest to przewidywany czas poniżej 10 minut.
B. Bielinis-Kopeć


 

B.Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Wpis do rejestru zabytków dawnego Domu Stanów Ziemskich w Zielonej Górze
Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków...
Obchody 60-lecia służb konserwatorskich na Ziemi Lubuskiej
W ramach obchodów 60-lecia powołania służb konserwatorskich...
Wizyta Wojewody w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
W dniu 16.02.2015 r. Wojewoda  Katarzyna Osos złożyła...
Sesja naukowa "Drewno w architekturze"
W dniu 3 listopada 2023 r.  w Auli Rektoratu Uniwersytetu...