A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Starosiedle - kontrola kościoła
Aktualności
02 marzec 2012
Starosiedle - kontrola kościoła

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 29  lutego  2012  r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze wraz  z  przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w  Gorzowie Wielkopolskim i  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Krośnie Odrzańskim przeprowadzili  kontrolę  stanu zachowania i  zabezpieczenia kościoła parafialnego pw.  św.  Jana od  Krzyża w  Starosiedlu  oraz  warunków przechowywania zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie i wystrój tej świątyni. Koordynowane przez  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze, wspólne kontrole zabytków sakralnych w  województwie lubuskim prowadzone są  w  związku z  rządowym programem ograniczania przestępczości i  aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, a  także -  treścią porozumienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i  Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Gorzowie Wielkopolskim z  dnia 26.10.2005  r. w  sprawie współdziałania w  zakresie zapobiegania i  zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom na  terenie województwa lubuskiego  i  porozumienia zawartego  w  dniu 01.12.2006  r. pomiędzy Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Kradzież skrzydeł rokokowej bramy
W dniu 21 lutego 1995 roku z miejscowości Starosiedle, ob. w...