A A A
Planowane wydarzenia
29 wrzesień 2012
Świdnica - konferencja

Rozmiar czcionki
A A A

 29  września 2012  r. w  Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza, siedzibie rodu Kittlitz, odbędzie  się impreza zatytułowana „Świdnica –  rycerskie gniazdo”. Jest  to  projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia. Organizatorem jest  Urząd Gminy Świdnica we  współpracy z  Muzeum Archeologicznym, partnerem niemieckim jest  Urząd w  Peitz. Honorowy patronat nad  konferencją objął Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Tematem przewodnim  imprezy będzie  historia Świdnicy. Pierwszą, przedpołudniową część będzie  stanowiła popularno-naukowa konferencja poświęcona najdawniejszym dziejom, od  XIV do  XVII  w, kiedy  Świdnica stanowiła własność rodów Kittlitz i  Zedlitz. W  kontekście wydarzeń historycznych zostaną przedstawione zabytki architektury, epigrafika, wyniki badań antropologicznych przeprowadzonych w  krypcie kościoła św.  Marcina. Poszerzeniem tej  tematyki będą  wystąpienia związane z  pradziejami regionu i  mało znanymi epizodami historii nowszej, XIX –  XX wiecznej. 
Natomiast po  południu odbędzie  się festyn historyczny, w  ramach którego  odbędą  się prezentacje grup rekonstrukcji historycznej, pokazy walk i  produkcji rzemieślniczej oraz  gry i  zabawy z  udziałem mieszkańców. 
 

PROGRAM SESJI
10.00 – 10.15
Inauguracja sesji – Adam Jaskulski, Wójt Gminy Świdnica
10.15 – 10.30 Julia Orlicka-Jasnoch (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Odkrycia archeologiczne na terenie gminy Świdnica
10.30 - 10.45 Joanna Karczewska (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Źródła do dziejów Świdnicy
10.45 - 11.00  Marlena Magda-Nawrocka (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Kittlitzowie w drodze do świdnickiego gniazda
11.00 - 11.15 Karina Kinzelt. Z historii gminy  Heinersbrück (Zur Geschichte der Gemeinde  Heinersbrück)
11.15 - 12.00 Przerwa - wizyta w kościele św. Marcina
12.00 - 12.15 Arkadiusz Michalak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Zbrojni mężowie z różnych epok. Nagrobki  Baltazara von Kittlitz i Henryka von Zedlitz z kościoła pw. Św. Marcina w Świdnicy – próba porównania uzbrojenia
12.15 - 12.30 Adam Górski (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Zabytki epigraficzne kościoła p.w. św. Marcina w Świdnicy w powiecie zielonogórskim
12.30 - 12.45 Anna Wrzesińska (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy). Ekspertyza antropologiczna pochówków z krypty Kościoła Św. Marcina w Świdnicy
12.45 - 13.00 Fr. Christine Schorback. Tradycje, kultura i obyczaje w Dolnych Łużycach, w szczególności w gminie  Heinersbrück (Traditionen, Kultur und Bräuche in der Niederlausitz insbesondere in der Gemeinde  Heinersbrück
13.00 - 13.45 Przerwa, zwiedzanie pałacu Kittlitzów
13.45 - 14.00 Kamila Domagalska  (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze) Świdnickie zabytki architektury
14.00 - 14.15 Paweł Stachowiak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza). Niekonwencjonalny budulec świdnickiego kościoła
14.15 - 14. 30 Agnieszka Gontaszewska (Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Górnictwo węgla brunatnego w okolicy Świdnicy oraz Zielonej Góry
14.30 - 14. 45 Horst Gröschke Wydobycie węgla brunatnego w Heinersbrück oraz regionie „Jänschwalde“ i „Cottbus/Nord“ (Braunkohleförderung in der Region in ind um  Heinersbrück Die  Tagebaue „Jänschwalde“ und „Cottbus/Nord“
14.45 - 15.00 Dyskusja i zakończenie sesji
15.00 – 19.00  FESTYN HISTORYCZNY


 


 

Julia Orlicka-Jasnoch, Muzeum Archelogiczne Środkowego Nadodrza

Zobacz również
Cykl spotkań „Archeologia przy kawie”
Miło nam poinformować, że Muzeum Archeologiczne Środkowego...
Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 w Świdnicy
W   ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa...
Noc pełna skarbów w Muzeum Archeologicznym
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze...
Remont hełmu na wieży kościoła w Świdnicy
Trwają prace związane z pierwszym etapem remontu kościoła...