A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Kożuchów - prace konserwatorskie przy obrazie z ol...
Prace konserwatorskie
26 październik 2012
Kożuchów - prace konserwatorskie przy obrazie z oltarza głównego w farze

Rozmiar czcionki
A A A

Trwają prace konserwatorskie przy  obrazie Chrztu Chrystusa z  ołtarza głównego w  kościele parafialnym pw.  Matki Bożej Gromnicznej w  Kożuchowie. Płótno zostało oczyszczone, osypująca  się warstwa malarska – podklejona, zgięcia i  załamania podobrazia zostały rozprostowane, sklejono pęknięcia, rozdarcia i  uzupełniono lokalne ubytki płótna, uzupełniono brakujące warstwy zaprawy. Wykonano również dublaż płótna. W  trakcie oczyszczania płótna odkryto sygnaturę artysty.
Obraz jest  jednym z  dwóch monumentalnych płócien autorstwa Georga Lichtenfelsa Starszego namalowanych w  1668  r. znajdujących w  późniejszym, rokokowym dwudzielnym ołtarzu głównym.
Prace prowadzone są  ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niestety ze  względu na ograniczone fundusze konieczne jest  etapowanie prac konserwatorskich przy  ołtarzu.  
 

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również