A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Studenci architektury z Uniwersytetu Bauhaus w Wei...
Aktualności
31 październik 2012
Studenci architektury z Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze z wizytą w Trzebiechowie

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 27  października  br. studenci Uniwersytetu Bauhaus z  Weimaru  wraz  z  opiekunem dr.  Norbertem Korrkiem zwiedzali dawne sanatorium w  Trzebiechowie ob.  Domu Pomocy Społecznej.  Są  oni  uczestnikami seminarium  poświęconego twórczości Henry’ego van  de  Velde i  w  ramach objazdu seminaryjnego przyjechali do  Trzebiechowa, aby  zapoznać  się z  dziełem artysty oraz  zrealizowanymi w  zabytku w  ostatnich latach pracami konserwatorskimi. W  programie spotkania przewidziano m.in.  wystąpienie dr.  B.  Korrka na  temat projektu poświęconego Henry’emu van  de  Velde, który  będzie  realizowany w  Weimarze w  przyszłym roku, wystąpienie E.  Bockhorn-von  der  Bank, który przypomniał historię odkrycia zapomnianego dzieła artysty w  Trzebiechowie oraz  dr.  B.  Bielinis-Kopeć – na  temat badań i  prac konserwatorskich zrealizowanych w  zabytku w  latach 2004-2012. Na  zakończenie studenci zapoznali  się ze  zrealizowanymi w  dawnym sanatorium pracami.
Należy podkreślić, że  wyjazd seminaryjny studentów z  Weimaru jest  elementem zapowiadającym jubileuszowe obchody 150  rocznicy urodzin Henry’ego van  de  Velde, które  będą miały miejsce w  2013 roku w  większości krajów Europy, w  których zachowały  się  dzieła artysty. Również Trzebiechów przygotowuje  się do  tych  obchodów – planowana jest  m.in.  konferencja naukowa, która  będzie stanowić podsumowanie dziesięciu lat badań i  prac prowadzonych w  zabytku. Warto w  tym  miejscu przypomnieć, że  w  2003  roku Starostwo zielonogórskie zorganizowało międzynarodową konferencję, na  której  ogłoszono udział artysty w  zaprojektowaniu wnętrz dawnego sanatorium w  Trzebiechowie, pozostających dotąd poza  obszarem badań nad  jego  twórczością. Było  to  jedno z  większych odkryć na  tym  polu w  Europie i  stanowiło prawdziwą sensację dla  historyków sztuki i  innych  specjalistów zajmujących  się twórczością Belga. Przyjazd studentów weimarskiej uczelni, którą  zaprojektował van  de  Velde, stanowi więc  okazję dla  zapowiedzenia przyszłorocznych obchodów i  miejsca Trzebiechowa w  dorobku artysty. Warto podkreślić, iż  goście z  Niemiec bardzo wysoko ocenili wnętrza dawnego sanatorium w  Trzebiechowie po  pracach konserwatorskich oraz,  co  bardzo ważne dla  promowania jedynego w  Polsce dzieła wybitnego Belga, zdecydowali  się włączyć je  do  programu badań m.in.  jako  temat pracy seminaryjnej. Dawne sanatorium w  Trzebiechowie zostanie również uwzględnione w  organizowanym przez  Uniwersytet Bauhaus kolokwium poświęconym twórczości artysty oraz  wystawie jego  dzieł, które  odbędą  się w  Weimarze w  przyszłym roku w  ramach obchodów jubileuszu urodzin artysty. Jednym  z  organizatorów wyjazdu seminaryjnego było  Deutsches Kulturforum östliches Europa, które  reprezentowała Pani Ariane Afsari. Studentom przekazano jedyną dotąd monografię poświęconą zabytkowi, która  wydana została w  2007  roku w  języku niemieckim i  polskim pt.  „Henry van  de  Velde in  Polen/Hanry van  de  Velde w  Polsce”.

 

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Trzebiechów - spotkanie z okazji 60. rocznicy śmierci Henry’ego van de Velde
Prezes Stowarzyszenia na rzecz odnowy i rewaloryzacji dzieła...
Jubileusz 150-lecia urodzin Henry’ego van de Velde w Polsce. Konferencja w Trzebiechowie
W dn. 5-6 września 2013 r. odbyła się w Trzebiechowie Międzynarodowa...
 Obchody 60. rocznicy śmierci Henry’ego van de Velde w Trzebiechowie
W dniu 3 listopada 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie...
Seminarium na temat pozyskiwania środków na renowację zabytków
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starosta Zielonogórski...