A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Kalsk - remont dachu kościoła
Prace konserwatorskie
04 grudzień 2012
Kalsk - remont dachu kościoła

Rozmiar czcionki
A A A

W październiku 2012 r. zakończono prace związane z remontem dachu kościoła filialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kalsku. Przeprowadzone prace polegały na wymianie pokrycia dachowego na gont drewniany z drewna iglastego (modrzew), wymianie elementów nośnych i pokrycie gontem drewnianym daszku obwodowego, wymianie łacenia dachu oraz deskowań ścian szczytowych z desek struganych. Ponadto wymieniono rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Późnogotycka świątynia jest orientowana, murowana z kamienia i cegły, jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przylegającą od północy zakrystią i wieżą od zachodu. Nawa i prezbiterium przekryte są pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Dwa wejścia zewnętrzne ujęto portalami zamkniętymi łukiem w formie oślego grzbietu. Kościół w swojej obecnej formie pochodzi z 1521 r.,   o czym świadczy data umieszczona nad wejściem głównym w zachodniej ścianie wieży. Obiekt został wzniesiony przez nieznanych z imienia budowniczych. Początkowo był to kościół katolicki należący do diecezji poznańskiej. W czasie reformacji tj. od 1526 r. świątynia nieprzerwanie znajdowała się w rękach protestantów. Drewniana wieża została nadbudowana w 1826 r. W 1910 r. prowadzono prace renowacyjne obiektu. Remont kapitalny przeprowadzono w latach 1957-1959. Wykonano wówczas nowe pokrycie dachu gontem oraz usunięto tynki z elewacji odsłaniając lico murów. Wówczas też wprowadzono nowe elementy wyposażenia m.in. ołtarz, emporę zachodnią, ławki oraz boazerię. W swojej zasadniczej formie kościół w Kalsku jest w pełni wykształconym obiektem budownictwa gotyckiego.

 

Bartosz Idryjan

Galeria
Zobacz również