A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Kostrzyn nad Odrą - badania architektoniczne
Prace konserwatorskie
28 grudzień 2012
Kostrzyn nad Odrą - badania architektoniczne

Rozmiar czcionki
A A A

W  Kostrzynie nad  Odrą zakończone zostały badania architektoniczne przedrenesansowych reliktów zamku. Badania dotyczyły reliktów konstrukcji murowanych odkrytych w  trakcie badań archeologicznych, w  południowym narożniku założenia zamkowego. Odkryte mury to  konstrukcje ceglane na  częściowo kamiennym fundamencie, w  tym  część cylindrycznej wieży, dwa mury równoległe, ceglany tunel sklepiony kolebkowo oraz  dolna partia ośmiobocznej wieży po  stronie południowej. 
Przeprowadzone badania dały wstępną odpowiedź dotyczącą funkcji oraz  czasu powstania poszczególnych elementów konstrukcji murowanej. Najstarszym elementem odkrytym podczas badań jest  mur ceglany wzniesiony w  wątku wendyjskim. Prawdopodobnie jest  to  relikt dworu margrabiów wybudowanego w  1  ćwierci XIV  wieku, którego  ściana została wtórnie wykorzystana przy  nowożytnej rozbudowie i  przebudowie zamku.  Natomiast wieża cylindryczna przylegająca do  muru wendyjskiego i  muru południowo-wschodniego stanowiła element zewnętrznego parchamu zamku krzyżackiego. Najbardziej intrygującym elementem założenia poddanego badaniom wydawał  się ceglany tunel. Jak  wynika jednak z  badań, został on  wzniesiony dopiero w  połowie XVII  wieku. Obiekt był  zapewne związany z  ujęciem wody i  systemem osadników służącym do  jej  klarowania. Również ośmioboczna wieża, wbrew wcześniejszym poglądom, nie  posiada genezy średniowiecznej, a  jest  związana z  renesansową realizacja zamku Jana Kostrzyńskiego.    
Najstarsza wzmianka o  budowli administracyjno-rezydencjonalnej w  Kostrzynie nad  Odrą pochodzi z  1321  roku. Według dostępnych informacji źródłowych zamek w  Kostrzynie został wybudowany w  latach 40.  XV  wieku przez  Zakon Krzyżacki, przy  przeprawie przez  Odrę. Założenie zamku renesansowego zostało wybudowane przez  margrabiego Jana Kostrzyńskiego w  latach 1535-1570. Na  początku 1945  roku budowla została wskutek działań wojennych zrujnowana, a   w  1969  roku rozebrana. Do  dnia dzisiejszego zachowały  się jedynie relikty budowli w  partii przyziemia wraz  z  piwnicami.    
Badania architektoniczne przy  przedrenesansowych reliktach zamku kostrzyńskiego, przeprowadzone przez  dr.  hab.  Tomasza Wujewskiego oraz  mgr  arch.  Joannę Stykę-Lebiodę,  zostały sfinansowane ze  środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja przedsięwzięcia nie  byłaby możliwa bez  życzliwości i  zaangażowania dyrekcji oraz  pracowników Muzeum Twierdzy w  Kostrzynie nad  Odrą.  

 

Błażej Skaziński

Galeria
Zobacz również
III lubuska Sesja Sprawozdawcza
W dniach 16-17 marca 2023 r. w Muzeum Twierdzy Kostrzyn zorganizowana...
Posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
W dniu 21.10. 2015 r. odbyła się sesja wyjazdowa Wojewódzkiego...
Kostrzyn nad Odrą - remont dworca kolejowego
W Kostrzynie nad Odrą prowadzony jest remont dworca kolejowego....