A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Projekt ewidencji pól bitewnych woj. lubuskiego
Aktualności
28 styczeń 2013
Projekt ewidencji pól bitewnych woj. lubuskiego

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 16.01.2013  r. odbyło się w  Zielonej Górze spotkanie ws.  realizacji w województwie lubuskim pilotażowego programu ewidencji pól bitewnych. Przybyli na  nie goście z  Narodowego Instytutu Dziedzictwa w  Warszawie m.in.  Pan Michał Grabowski zastępca Dyrektora NID. Obecny był  również Pan prof.  W.  Eckert Kierownik Oddziału Terenowego NID w  Zielonej Górze. Jak  stwierdził autor pomysłu – Jakub Wrzosek z  NID w  Warszawie, istniejące w  naszym kraju pola bitew tylko  w  niewielkim stopniu otoczone są  prawną ochroną. Do  rejestru zabytków wpisano ich  tylko  5 (Grunwald, Racławice, Maciejowice, Raszyn, Westerplatte), na  kolejnym ustanowiono park kulturowy (Ossów). Program obejmie rozpoznanie zasobu poprzez inwentaryzację wybranych pól bitewnych z  terenu Polski. Chronologicznie ewidencja będzie obejmować starcia zbrojne od  okresu średniowiecza do  końca XIX  w. Pierwszym województwem objętym programem będzie woj.  lubuskie, co  zdaniem autorów programu wynika m.in.  z  bardzo dobrej współpracy z  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pomysł ewidencji pól bitewnych zrodził się po  wizycie archeologów z  Warszawy, którzy  zaproszeni zostali do  współpracy przy  planowanym wpisie do  rejestru zabytków pola bitwy pod  Kijami. Zadeklarowali oni  pomoc m.in.  w  rozpoznaniu zasięgu pola bitwy oraz  wskazania granic obszaru planowanego wpisu do  rejestru zabytków.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
 Próbna iluminacja kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze
W związku z zamiarem wykonania iluminacji zabytkowego kościoła...
Kradzież barokowego kufla cechu tkaczy z 1723 r.
W 1985 r. w Muzeum Okręgowym (ob. Muzeum Ziemi Lubuskiej) w...
Wizyta J.E. Ks. Bp Dr. Stefana Regmunta w WUOZ w Zielonej Górze.
W dniu 11 kwietnia 2011 r. w ramach wizytacji kanonicznej w Parafii...