A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Trzebiechów - Spotkanie w sprawie rozwoju turystyk...
Aktualności
26 luty 2013
Trzebiechów - Spotkanie w sprawie rozwoju turystyki w regionie

Trzebiechów - Spotkanie w sprawie rozwoju turystyki w regionie z uwzględnieniem promocji dawnego sanatorium w Trzebiechowie projektu H. van de Velde

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 22  lutego  br. w  Domu Pomocy Społecznej  w  Trzebiechowie odbyło się spotkanie, na  które starosta zielonogórski Pan Ireneusz Plechan zaprosił przewodniczącego stowarzyszenia Neisseland Pana Wolfganga Michela, Panią Barbarę Bielinis-Kopeć Lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, Pana Czesława Fiedorowicza Prezesa Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Pana Mariusza Welmana kierownika projektu Partnerstwa Polsko-Saksońskiego. W  spotkaniu uczestniczyła również Pani  Agnieszka Szeląg dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Trzebiechów i  Pani Marta Surowiec ze  Starostwa w  Zielonej Górze.
Zespół dawnego sanatorium w  Trzebiechowie należy do  dzieł o  wymiarze europejskim. Powiązanie wystroju i  wyposażenia jego  wnętrz z  nazwiskiem uznanego belgijskiego artysty Henry’ego van de  Velde można śmiało określić odkryciem 100-lecia. Mija właśnie 10  lat od ogłoszenia tego  odkrycia podczas konferencji zorganizowanej w  Trzebiechowie w  2003  r. z  inicjatywy starosty zielonogórskiego. W  2013  r. obchodzony jest  jubileusz 150-lecia urodzin artysty, w  który  aktywnie włączony zostanie Trzebiechów -  jedyne na  terenie Polski dzieło van  de  Velde.
Spotkanie poświecono rozważaniom nad  możliwościami włączenia Trzebiechowa w  krąg zainteresowania turystów z  Niemiec. Dla  W. Michela ważne są  funkcje tego  zabytku dla  rozwoju turystyki. Istotna jest  jego funkcja i  dostępność. To  ukierunkowuje również możliwości pozyskania środków na  utrzymanie i  remont zabytku. Obiekt został wybudowany jako  ekskluzywne sanatorium. Dalsze prace restauratorskie są  zawsze związane z  jego  perspektywiczną funkcją. Dom Pomocy Społecznej jest  otwartym na  przyjmowanie gości, w  tym  również turystów. Można połączyć funkcje turystyczne z  miejscem opieki dla  osób starszych. Zabytek może więc  w  przyszłości korzystać ze  środków polsko-niemieckich na  realizację projektów transgranicznych. Tak  tych  międzyludzkich, jak  i  inwestycyjnych. Planowane inwestycje dotyczą rewaloryzacji parku i  dalszych prac konserwatorsko-restauratorskich w  zabytku. W  ramach obchodów 150-tej rocznicy urodzin van  de  Velde planuje  się zorganizowanie w  dniu 5-6  września w  Trzebiechowie kolejnej międzynarodowej konferencji, podczas  której  przybliżona zostanie nie  tylko  historia, ale  również ostatnia dekada, podczas  której  prowadzono badania i  zakrojone na  szeroką skalę prace w  zabytku. Z  tego  względu warto nawiązać współpracę z  innymi ośrodkami, jak  np.  Chemnitz i  Weimarze. Ustalono, że  ponownie dojdzie do  spotkania po  niemieckiej stronie na  przełomie marca i  kwietnia  br. aby  uściślić zakres projektu i  zadania partnerów. Pan Michel przedstawi też  polsko-niemiecki projekt rewaloryzacji parków i  szlaku kulturowego z  nimi  związanego, proponując stopniowe włączanie polskiej strony Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr do  tego  projektu. Trzeba podkreślić, iż  turystyka odgrywa ważną rolę w  promocji dziedzictwa kulturowego naszego regionu, którą  warto wykorzystać na  rzecz rozwoju polsko-niemieckiej współpracy na  tym  polu.

 

Cz. Fiedorowicz / B.Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
"Henry van de Velde - sztuka bez granic"
W dniu 28 września 2007 r. w Trzebiechowie odbyła się międzynarodowa...
Europejskie Dni Dziedzictwa w Trzebiechowie
 W związku z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa oraz...
Trzebiechów - seminarium nt. źródeł finansowania prac w zabytkach
W dniu 8 listopada 2010 r. w Trzebiechowie odbyło się seminarium...
Zaproszenie na konferencję naukową do Trzebiechowa
Zespół dawnego sanatorium w Trzebiechowie należy  do  dzieł...