A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Jankowa Żagańska - utrzymanie w mocy decyzji o wpi...
Aktualności
18 czerwiec 2013
Jankowa Żagańska - utrzymanie w mocy decyzji o wpisie do rejestru zabytków

Rozmiar czcionki
A A A

Uprzejmie informuję, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującą do rejestru zabytków województwa lubuskiego wieżę ciśnień w miejscowości Jankowa Żagańska, gmina Iłowa, powiat żagański. Uzasadniając swoją decyzję Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazał, że objęcie prawną ochroną konserwatorską dotyczy obiektów o wysokich wartościach historycznych, naukowych i artystycznych, uzasadnionych okolicznościami m. in. takimi jak występowanie cech stylowych, powiązanie z osobą wybitnego architekta lub budowniczego, a także występowanie cech wyróżniających nieruchomość ponad inne obiekty zaliczane do tej samej kategorii, lub ponad większość obiektów historycznych na pewnym obszarze, które przesądzają o jego znaczeniu jako świadectwa określonego etapu rozwoju architektury i budownictwa. Nieruchomość zlokalizowana w Jankowej  Żagańskiej spełnia te warunki.  Budynek wieży ciśnień , zachował oryginalny kształt bryły oraz niezmieniony układ kompozycyjny elewacji i wnętrz, a jako jedyny, na obecnym etapie badań,  przykład realizacji Otto Bartninga w Polsce i przykład architektury ekspresjonistycznej stanowi zabytek o wyjątkowych wartościach artystycznych, historycznych i naukowych. Zdaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie ulega wątpliwości, ze Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków słusznie objął przedmiotowy obiekt prawną ochroną konserwatorską, co jest uzasadnione przez konieczność zachowania wskazanych wyżej wartości naukowych, historycznych i artystycznych, których utrzymanie leży w interesie społecznym, rozumianym szerzej niż jako interes właściciela przedmiotowego budynku. W ocenie organu pierwszej, jak i drugiej instancji bardziej istotny jest interes społeczny, przejawiający się w zachowaniu dla przyszłych pokoleń obiektu będącego przykładem realizacji architektury ekspresjonistycznej projektu Otto Bartninga. Słuszny interes strony, wynikający z prawa dysponowania własnością, nie może mieć decydującego wpływu na rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie. Należy ponadto wskazać, że w myśl art. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciele zabytku są prawnie zobowiązani do opieki nad zabytkiem, a w szczególności do prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. W związku z powyższym to na właścicielu obiektu ciąży obowiązek właściwego zabezpieczenia zabytku przed zniszczeniem. Trzeba podkreślić, ze zachowanie zabytku w jak najlepszej kondycji leży w szeroko rozumianym interesie społecznym.

 


 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Jubileusz 100-lecia wieży ciśnień w Jankowej Żagańskiej
14 października 2022 r. w Jankowej Żagańskie w gm. Iłowa...
Żary - otwarcie wystawy
W dniu 9  czerwca w  Żarskim Domu Kultury...