A A A
Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Jubileusz 150-lecia urodzin Henry’ego van de Velde...
Aktualności
16 wrzesień 2013
Jubileusz 150-lecia urodzin Henry’ego van de Velde w Polsce. Konferencja w Trzebiechowie

Rozmiar czcionki
A A A

W dn. 5-6 września 2013 r. odbyła się w Trzebiechowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa związana z jubileuszem obchodów 150-lecia urodzin światowej sławy belgijskiego artysty Henry’ego van de Velde, którego jedynym dziełem na terenie Polski jest wystrój i wyposażenie wnętrz dawnego sanatorium w Trzebiechowie.
Podczas konferencji trzebiechowski zabytek zaprezentowany został w kontekście prowadzonych w ostatniej dekadzie badań i prac remontowo-konserwatorskich oraz na tle innych dzieł artysty, głownie z Niemiec. Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów, znawców twórczości Belga, konserwatorów i naukowców z Niemiec i Polski. Prof. D. Markowski z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu wygłosił referat pt. Wnętrza pomieszczeń reprezentacyjnych projektu Henry’ego van de Velde w dawnym sanatorium w  Trzebiechowie - badania i konserwacja; dr Antje Neuman w Weimaru zaprezentowała referat pt. Trzebiechowskie sanatorium w lustrze twórczości Henry'ego van de Velde, przestawiając dzieła artysty z weimarskiego okresu jego twórczości. Wśród gości konferencji jak zawsze obecny był  E. Bockhorn-von der Bank, który przypomniał dzieje Trzebiechowa  oraz historię dokonanego odkrycia związku artysty z fundatorką trzebiechowskiego sanatorium ks. Marie Alexandrine von Reuss w referacie pt. Henry van de Velde w Polsce - dlaczego?. Prof. Andreas Kästner z Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze przedstawił prace seminaryjne studentów w referacie pt.  Architektura Henry`ego van de Velde w wirtualnych rekonstrukcjach. Dr B. Bielinis-Kopeć zaprezentowała zabytek w nowej roli jako produkt turystyczny, który stanowi potencjał dla rozwój turystyki transgranicznej. O roli turystyki na pograniczu polsko-niemieckim mówili również: S. Hettchen w referacie pt. Topografia nowoczesnych budynków i B. Wend  – Współpraca jako szansa – region ogrodowy aktywuje swój potencjał.
Organizatorami konferencji byli Powiat Zielonogórski i „Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND”, przy współpracy z  Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Stowarzyszeniem na rzecz Odnowy i Rewaloryzacji Dzieła Henrego van de Velde w Polsce oraz Gminą Trzebiechów.
Honorowy patronat nad konferencja objęli: Ambasador Republiki
Federalnej Niemiec w Warszawie, Ambasador  Królestwa Belgii w Warszawie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubuski oraz Marszałek
Województwa Lubuskiego.
Nie przypadkowo konferencja organizowana została we wrześniu, miesiącu w którym w większości krajów Europy obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa. Zwyczajowo udostępniane są szerszemu społeczeństwu dzieła wybitnej klasy artystycznej, które można swobodnie zwiedzać. Również drzwi Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie były szeroko otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
W konferencji wzięło udział blisko 120 osób z Polski i Niemiec. Jej szczególnym gościem był Pan Andrzej Szynka Zastępca Ambasadora R.P. w Berlinie, który przed dwoma laty wręczał, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panu Erwinowi Bockhorn-von der Bank złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.

 Link do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
 Obchody 60. rocznicy śmierci Henry’ego van de Velde w Trzebiechowie
W dniu 3 listopada 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie...
Obchody jubileuszu 150-lecia urodzin Henry’ego van de Velde
Rok 2013 w wielu krajach Europy poświęcony jest obchodom jubileuszu...
Zaproszenie na konferencję naukową do Trzebiechowa
Zespół dawnego sanatorium w Trzebiechowie należy  do  dzieł...
Trzebiechów - seminarium nt. źródeł finansowania prac w zabytkach
W dniu 8 listopada 2010 r. w Trzebiechowie odbyło się seminarium...