A A A
Strona główna / Zabytki / Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki - kościół ...
Architektura sakralna

Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki - kościół parafialny pw. Chrystusa Króla (ul. Staszica 6)

Rozmiar czcionki
A A A

 Wzniesiony w pocz. XIV w. gotycki korpus nawowy, został w kon. XV w. powiększony o prezbiterium i wieżę. Zniszczone przez pożary w 1618 i 1641 sklepienia naw zastąpiono stropami, które w latach 1852–1854 wymieniono na pozorne sklepienia. W 1725 dobudowano zakrystię, a w 1847 rozebrano starą wieżę i do 1859 wzniesiono obecną, neogotycką. Od 1534 do 1945 kościół był w posiadaniu ewangelików. Jest orientowany, murowany z cegły, trójnawowy w układzie halowym, z prezbiterium o trójbocznym zamknięciu, zakrystią od południa i wieżą od zachodu, oskarpowany, nakryty dachami dwuspadowymi, prezbiterium dachem załamanym od wschodu. Trzyprzęsłowe prezbiterium przekryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a pięcioprzęsłowe nawy sklepieniem pozornym. Znajdujące się w elewacjach południowej i północnej ceramiczne, ostrołukowe portale zdobione są fryzami z glazurowanych terakotowych płytek z wyobrażeniami zwierząt, jeźdźców, masek i wici winnej.


Stanisław Kowalski
Źródło: Zabytki architektury województwa lubuskiego
Galeria
Zobacz również
Pyrnik, gm. Bojadła, pow. zielonogórski - dzwonnica wiejska
Wzniesiona zapewne w 1. poł. XIX w. W konstrukcji szkieletowej,...
Przybyszów, gm. Sława, pow. wschowski - dwór
Wzniesiona w 4 ćw. XVI w. późnorenesansowa siedziba...
Brzeźnica, pow. żagański - kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Henryk Brodaty przekazał wieś założonemu w 1217 klasztorowi...
Brzeźnica - Pałac
Pałac zlokalizowany jest w centrum założenia, które tworzą...