A A A
Strona główna / Zabytki / Klenica, gm. Bojadła, pow. zielonogórski - kośció...
Architektura sakralna

Klenica, gm. Bojadła, pow. zielonogórski - kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP (ul. Chrobrego 66)

Rozmiar czcionki
A A A

W 1424 wymieniony wśród kościołów diecezji poznańskiej. Obecny, klasycystyczny, został wzniesiony w 1793 na miejscu drewnianego; ok. 1850 przebudowany. Jest murowany, trójnawowy, z poligonalnie zamkniętym prezbiterium skierowanym na południe i wieżą od północy, nakryty dachem dwuspadowym (nawa) i wielospadowym. Wnętrze przekryte stropami, wspartymi przez 18 kolumn międzynawowych. Uważana za cudowną gotycka figurka Matki Bożej, w kon. XVIII w. przeniesiona została z Klenicy do Otynia.


Stanisław Kowalski
Źródło: Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010 r.
Galeria
Zobacz również
Kożuchów - miasto
Miasto powstało przy ważnym szlaku komunikacyjnym z Wrocławia...
Kożuchów, pow. nowosolski - domy mieszkalne
Najstarsze, renesansowe domy, wzniesione w XVI w. na zrębach...
Kożuchów, pow. nowosolski - ratusz
Zbudowany po spaleniu starszego w 1488. Późnogotycki ratusz...
Kożuchów - Dwór
Założenie podworskie usytuowane jest na północno-wschodnim...