A A A
Strona główna / Zabytki / Mirocin Górny, gm. Kożuchów, pow. nowosolski - ko...
Architektura sakralna

Mirocin Górny, gm. Kożuchów, pow. nowosolski - kościół parafialny pw. św. Jerzego

Rozmiar czcionki
A A A

Gotycki, zbudowany w XIV w., powiększony o zakrystię, kaplicę i wieżę oraz przesklepiony w kon. XV w. W XVIII w. dostawiono kruchtę. Kościół jest orientowany, murowany, salowy o trójbocznym zakończeniu od wschodu, z zakrystią i kaplicą od północy, wieżą od zachodu i kruchtą od południa. Czworoboczna wieża przechodząca u góry w oktogon, nakryta jest hełmem ośmiobocznym, pozostałe człony dachami dwuspadowymi, nad nawą załamanym od wschodu. Korpus przekryty jest pięcioprzęsłowym sklepieniem sieciowym spływającym na przyścienne flary, zakrystia kolebkowym, kaplica kolebkowo-krzyżowym. Najcenniejsze elementy wystroju i wyposażenia, to gotycka polichromia ścienna (XV w.), konserwowana w 1965, płaskorzeźbiona grupa typu Sacra Conversazione (XV w.), krucyfiks (XIV–XV w.) oraz dzwon z 1479. Teren przykościelny otoczony jest murem z parterową bramą (XV w.).
 


Stanisław Kowalski
Galeria
Zobacz również
Iłowa, park pałacowy
Zespół pałacowo-parkowy w Iłowej (niem. Halbau) położony...
Iłowa, pow. żagański - miejscowość
Iłowa, wieś o średniowiecznej metryce, w 1566 weszła w posiadanie...
Iłowa - Założenie parkowe
 Położenie pałacu między dwoma ramionami rzeki stanowiło...
Iłowa - Pałac
Pałac w Iłowej wchodzi w skład zespołu złożonego z parku...