A A A
Strona główna / Zabytki / Międzyrzecz - Międzyrzecki Rejon Umocniony
Architektura obronna

Międzyrzecz - Międzyrzecki Rejon Umocniony

Zespół militarny Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty

Rozmiar czcionki
A A A

Międzyrzecki Rejon Umocniony składa się z: obiektu bojowego Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty Panzerwerk /Pz.W./ 717: wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych z dnia 08.08.2006, nr decyzji L-223/A.Lokalizacja Pniewo, gm. Kaława, powiat międzyrzecki, czas powstania 1938-1939, właściciel Urząd Miasta i Gminy Międzyrzecz, użytkownik Agencja Turystyczna PRO NATURE, sp. zo.o , ul. Szkolna 9/14, Poznań

  • obiekt nr 745 – stanowisko dla karabinu maszynowego za płytą pancerną i garażem dla działka przeciwpancernego (MG – Schartenstand und Pak-Unterstellraum): znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, brak gminnej ewidencji zabytków; czas powstania 1935, lokalizacja pomiędzy miejscowościami Międzyrzecz i Pieski, Właściciel Nadleśnictwo Międzyrzecz;

  • betonowe kopuły pozoracyjne: znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, brak gminnej ewidencji zabytków; czas powstania 1944, lokalizacja pomiędzy miejscowościami Pniewo - Wysoka, Właściciel Gospodarstwo Rolne w Pniewie;

  • obiektu bojowego Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty, grupa warowna „Schill”: znajdującej się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, brak gminnej ewidencji zabytków; czas powstania 1939 – 1939, lokalizacja Nowe Kursko, Właściciel Nadleśnictwo Międzyrzecz.

  • Front Umocniony Łuku Odry i Warty Panzerwerk Pz.W./ 875: znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, czas powstania 1935/1936, brak gminnej ewidencji zabytków; lokalizacja obok skrzyżowania dróg Skwierzyna – Kostrzyn- Gorzów Wlkp., Właściciel Nadleśnictwo Skwierzyna;

  • obiekty bojowe Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty grupa warowna „Ludendorf”: znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, brak gminnej ewidencji zabytków; czas powstania 1935 – 1938, lokalizacja Stary Dworek, Właściciel Nadleśnictwo Skwierzyna;

  • 5-cm moździerz motorowy M19I umieszczony w kopule pancernej 424P01: obiekt ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, brak gminnej ewidencji zabytków; czas powstania 1934, lokalizacja Stary Dworek, Właściciel; Nadleśnictwo Skwierzyna. Użytkownik Agencja Turystyczna PRO NATURE, sp. zo.o , ul. Szkolna 9/14, Poznań

  • pancerna kopuła sześcio strzelnicowa dla karabinów maszynowych MG-34 neu umieszczona na ruchomych lawetach. Typ 20P7; obiekt znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, brak gminnej ewidencji zabytków; czas powstania 1934, lokalizacja Pniewo, Właściciel Nadleśnictwo Skwierzyna. Użytkownik Agencja Turystyczna PRO NATURE, sp. zo.o , ul. Szkolna 9/14, Poznań

  • pancerna kopuła dla obserwacji piechoty typ 438P01: znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, brak gminnej ewidencji zabytków; czas powstania 1937, lokalizacja Pniewo - Nietoperek, właściciel Urząd Miasta i Gminy Międzyrzecz, Użytkownik Agencja Turystyczna PRO NATURE, sp. zo.o , ul. Szkolna 9/14, Poznań.

Obiekty wchodzące w skład Zespołu Militarnego Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty powstały na przestrzeni lat 1938 -1944, według projektu wykonanego przez 5 Inspektorat Saperski w Berlinie pod dowództwem płk. Muellera. Fortyfikacje podziemne i naziemne zostały poważnie zniszczone po II wojnie światowej, wywieziono liczne elementy metalowe itp.W dniu 15.09.2008r. dokonano inspekcji przez kierownika delegatury w Gorzowie Wlkp Wojewódzkiego urzędu Ochrony Zabytków mgr Sylwię Groblicę na terenie miasta Międzyrzecz, celem odnalezienia bunkrów z II wojny światowej zlokalizowanych na terenie miasta. Stwierdzono, iż na obszarze miasta Międzyrzecz nie znajdują się żadne elementy fortyfikacyjne – bunkry z II wojny światowej. Dokonano oględzin zabytku wpisanego do rejestru : obiektu bojowego Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty Panzerwerk /Pz.W./ 717. Część naziemna zabytku jest w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono żadnych zamurowań wejścia do bunkrów lub też innych samowolnych zabezpieczeń zabytku wpisanego do rejestru. Pozostałe elementy fortyfikacyjne wchodzące w skład Zespołu Militarnego Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty nie są wpisane do rejestru zabytków. Ziemne szyby i korytarze, studnie oraz inne składowe zespołu znajdujące się nieraz kilkanaście metrów pod powierzchnią ziemi, niezabezpieczone mogą stanowić realne niebezpieczeństwo zagrażające życiu i zdrowiu ludzi. Do Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp, nie zgłoszono ani przez licznych właścicieli ani również przez użytkownika żadnego działania w zabytku ani przy zabytku mogącego naruszyć jego substancję zabytkową.

Galeria
Zobacz również
Przybymierz, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski - dwór
Mimo tak przyjętej nazwy, była to pierwotnie karczma, a obecnie...
Mierzęcin, gm. Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki - pałac
Rezydencja rodziny von Waldow wzniesiona została w 1863, najpewniej...
Debrznica, gm. Torzym, pow. sulęciński - kościół filialny pw. Macierzyństwa NMP
Neoromański, wzniesiony w 1853, uszkodzony w 1945 i wyremontowany....