A A A
Strona główna / Zabytki / Lubsko - miasto
Założenia urbanistyczne

Lubsko - miasto

Rozmiar czcionki
A A A

Genezę miasta należy wiązać z  targiem bez  grodu. Analiza warunków fizjograficznych i  planu miasta zdaje  się wskazywać lokalizację osady targowej w  rejonie obecnego rynku oraz  terenu zamkniętego ulicami Kopernika i  Popławskiego. Osada nad  Lubszą rozwijała  się jako  miejsce etapowe handlu tranzytowego, głównie jednak jako  punkt obsługi lokalnego rynku. W  pierwszej połowie XIII  wieku Lubsko poddane zostało reformie przestrzennej, w  wyniku której  otrzymało istniejące do  dziś rozplanowanie śródmieścia. Przywilej prawa magdeburskiego dostało z  nadania margrabiego Miśni Henryka Dostojnego w  1283  roku. O  tym, że  w  chwili lokacji prawnej istniało już  ukształtowane przestrzennie miasto, świadczy zapis, mówiący o  istnieniu w  Lubsku obwarowań i  bram miejskich oraz  o  mieszczanach. Drewniane początkowo umocnienia zastąpione zostały murami obronnymi z  dwiema bramami.

Przez  całe stulecia życie koncentrowało  się w  rejonie rynku, gdzie  stały też  najważniejsze budowle miejskie - kościół parafialny i  ratusz. Na  obrzeżu miasta, sprzężony z  jego  fortyfikacjami usytuowany został zamek, będący  siedzibą panów feudalnych. W  XIV  wieku zabudowa wyszła poza  mury, a  przy  wylotach traktów zaczęły  się formować przedmieścia. Za  bramą miejską już  zapewne pod  koniec XIII  wieku postawiono szpital i  kaplicę św.  Ducha. Jak  to  wówczas bywało, pełnił on  funkcję nie  tyle szpitala, ile  przytułku oraz  przyjmował wędrowców i  pątników. W  roku 1370 miasto kupiło położone opodal wsie Dąbrowę i  Hinkowo. Rozrastające  się w  ciągu stuleci przedmieścia w  XIX  wieku doszły do  wspomnianych wsi. Budowa kolei i  otwarcie w  1846  roku dworca zapoczątkowało rozwój nowych dzielnic w  rejonie dawnej wsi  Hinkowo.

Od roku 1369 Lubsko znalazło się pod berłem królów czeskich z dynastii luksemburskiej. W czasie wojny sukcesyjnej o księstwo głogowskie Jan II Żagański zajął w 1476 roku Lubsko i obsadził je swoją załogą. Sześć lat później, po przegranej księcia miasto włączone zostało do Brandenburgii. Władcy zaciągając pożyczki oddawali Lubsko w zastaw prywatnym wierzycielom. W ten sposób weszło ono w posiadanie panów na Żarach - Bibersteinów, którzy je najpierw dzierżawili, a w 1402 roku kupili. Po Bibersteinach właścicielami miasta aż do roku 1808, gdy przejęło je państwo pruskie, były kolejno rody Packow, Kotwitzów, Bredowow i Berfelde. Łużycka ludność wyparta została z miasta w znacznej mierze już w XVI wieku, żywioł słowiański dominował jednak na przedmieściach i  w  okolicy do końca XVIII wieku. Staromiejski zespół Lubska posiada kulturowe elementy przestrzenne dokumentujące jego historię od średniowiecza po czasy najnowsze. Składnikiem zabytkowej struktury jest trzynastowieczne rozplanowanie ze śladami wcześniejszego układu, a także obiekty architektoniczne z gotyckim kościołem, zamkiem, basztą z systemu obronnego i renesansowym ratuszem.

 

Informacje dla turystów na stronie internetowej Gminy Lubsko, w tym przewodnik multimedialny...

Galeria
Zobacz również
Przeborowo, gm. Drezdenko, pow. strzelecko-drezdenecki - dawny kościół ewangelicki
Zbudowany w 1763 na miejscu starszego, przejęty w 1945 przez...
Brzostowa - Pałac
Pałac wraz z zabudową folwarczną oraz parkiem, zlokalizowany...
Popęszyce - Dwór
Zespół folwarczny usytuowany jest na początku wsi, po zachodniej...
Rusinów, gm. Świebodzin, pow. świebodziński - dwór
Wzniesiony w ostatniej ćw. XIX w., w stylu eklektycznym, jest...