A A A
Strona główna / Zabytki / Glińsk - Pałac
Architektura rezydencjonalna

Glińsk - Pałac

Rozmiar czcionki
A A A
Wieś Glińsk położona jest na wschód od drogi prowadzącej ze Świebodzina do Między­rzecza. Pałac zlokalizowany jest w centrum miejscowości. Obecnie ma tu swoją siedzibę Dom Pomocy Społecznej.

Historia miejscowości sięga średniowiecza. Najstarszy dokument potwierdzający istnie­nie wsi pochodzi z 1236 r., kiedy to Glińsk był własnością komesa Dzierżykraja. Jeszcze w 1296 roku wieś należała do jego potomków – braci Piotra, Tomasza i Stefana Dzierżykra­jów. Od 2. poł. XIV wieku do początku wieku XIX Glińsk był własnością klasztoru cyster­skiego w Paradyżu. Podczas wojny trzydziestoletniej wieś podzieliła losy innych parady­skich majątków i została zarekwirowana przez wojska szwedzkie. Sekwestr zdjęto w 1646 roku. W XVIII wieku Glińsk był wioską ludną i bogatą. Około 1790 roku wieś zamieszki­wało 286 osób, a obok folwarku klasztornego funkcjonował tu samodzielny majątek len­ny. Po sekularyzacji dóbr cysterskich, w 1810 roku, w Glińsku wydzielono odrębny ma­jątek dworski wielkości ok. 300 ha. Od 1842 roku jego właścicielem był Friedrich Wil­helm Magdeburg, który wybudował tu rodzinną siedzibę. Kaplica grobowa rodu Magde­burgów znajduje się do dziś w zachodniej części terenu przykościelnego, pełniąc obecnie funkcję kostnicy. Od 1879 roku glińska posiadłość należała do Adeline Richter, a od 1914 roku Maxa Wittiga. Na początku XX wieku majątek dworski został powiększony do ob­szaru około 450 ha.

Pałac został wzniesiony w połowie XIX wieku przez ówczesnego właściciela Glińska, F.M. Magdeburga, a następnie przebudowany w 1924 roku w stylu eklektycznym. Data przebu­dowy umieszczona została nad wejściem w owalnym medalionie ujętym w dwa rogi obfito­ści. Pałac jest budynkiem murowanym, z elewacjami licowanymi cegłą, detalem architek­tonicznym opracowanym w tynku, dachem krytym dachówką ceramiczną karpiówką. Re­zydencja założona jest na planie prostokąta, z niewielką, prostokątną dobudówką od stro­ny zachodniej. Elewacja frontowa zwrócona jest na południe. Dwukondygnacyjny budy­nek, w całości podpiwniczony, nakryty jest wysokim dachem naczółkowym. Zwarta bryła pałacu urozmaicona jest narożnym wykuszem wieżowym, po stronie zachodniej elewacji frontowej, oraz niższą dobudówką krytą dachem trzyspadowym. Fasada rozplanowana jest niesymetrycznie, o zróżnicowanej liczbie osi na poszczególnych kondygnacjach. Podzia­ły horyzontalne zostały podkreślone gzymsami: cokołowym, podokiennym, międzykon­dygnacyjnym oraz kostkowym koronującym, wertykalne zaś: boniowanymi lizenami spi­nającymi narożniki fasady oraz pionowymi listwami stanowiącymi przedłużenie obramień okiennych pierwszej kondygnacji. Część środkowa fasady zaakcentowana jest przez pseu­doryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, stanowiącym silny akcent wertykalny. Wejście główne, umieszczone w osi pseudoryzalitu, ujęte w kanelowane lizeny i wąskie okna, po­przedzone jest schodami wachlarzowymi. Nad wejściem znajduje się balkon. Ryzalit zdo­bi bogata dekoracja sztukatorska, głównie przedstawienia winnych gron i ptaków, donic z kwiatami, a w szczycie przedstawienie żniwiarzy. Otwory okienne fasady, o zróżnicowa­nej wielkości, są prostokątne, ujęte w obramienia spięte kluczem. Między kondygnacjami, w osi otworów okiennych umieszczone są płyciny z dekoracją sztukatorską analogiczną jak w ryzalicie. Pozostałe elewacje, pod względem podziału i detalu, opracowane w nawiąza­niu do fasady, jednakże skromniej.

Z historycznego wystroju i wyposażenia pałacu zachowała się częściowo stolarka okien­na i drzwiowa.

Po II wojnie światowej pałac rozbudowano od strony północnej. W budynku prowadzone są bieżące remonty. Obiekt znajduje się w zadowalającym stanie zachowania.

Maja Błażejewska
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Zobacz także: | Prace konserwatorskie
Galeria
Zobacz również
Dobiegniew - Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla
Metryka fary miejskiej w Dobiegniewie sięga XIV wieku. Gotycką...
Piotrów, gm. Przewóz, pow. żarski - kościół filialny pw. MB Różańcowej
Gotycka świątynia, przejęta w początkach reformacji przez...
Owczary, gm. Górzyca, pow. słubicki - ruiny dworu
Dobra ziemskie w Owczarach należały do biskupstwa lubuskiego,...
Kamień Wielki, park pałacowy
Park pałacowy w Kamieniu Wielkim (niem. Gross Kammin) zajmuje...