A A A
Strona główna / Zabytki / Grabin - Dwór i park
Architektura rezydencjonalna

Grabin - Dwór i park

Rozmiar czcionki
A A A
Dwór wraz z założeniem parkowym usytuowany jest w centralnej części wsi, na niewiel­kim wzniesieniu. Założenie parkowe z tarasowymi stawami zajmuje wschodnią część kom­pleksu. Natomiast po zachodniej stronie usytuowane były niegdyś ogrody warzywne. Na osi prostopadłej do fasady pałacu, usytuowany jest kościół o konstrukcji szkieletowej. Do dworu prowadzi aleja dębowa. Obiekt znajduje się obecnie w rękach prywatnych i przy­stosowany do potrzeb mieszkalnych.

Najstarsza wzmianka o wsi Grabin (niem. Krämersborn) pochodzi z początku XIV wie­ku i potwierdza podległość grabińskiego kościoła biskupstwu poznańskiemu. W wieku XVI wieś wraz z okręgiem krośnieńskim włączona została do Marchii Brandenburskiej. W tym czasie miejscowość należała do rodu von Stoessel. Od 1583 roku dobrami grabiń­skim władała rodzina von Loeben, a w 1644 roku ród von Schmolckov. Od tych ostatnich majątek nabyła rodzina Żychlińskich, która w drugiej połowie XVIII wieku wzniosła tu dwór. Pierwotnie elewacje dworu były tynkowane, z narożnikami zaakcentowanymi bo­niowaniem. Na początku XIX wieku wprowadzono drobne zmiany w wystroju rezydencji, o czym świadczą zachowane, klasycystyczne, elementy stolarki. W połowie XIX wieku dwór został własnością rodziny von Nickel.

Dwór w Grabinie jest barokową budowlą o konstrukcji szkieletowej. Wzniesiony został na rzucie prostokąta, z elewacją frontową zwróconą w kierunku zachodnim. Budynek posa­dowiony jest na murowanym, ceglanym cokole, sygnalizującym wysokie piwnice, przekry­te sklepieniami kolebkowymi. Obiekt, o zwartej bryle, jest budynkiem parterowym z użyt­kowym poddaszem, nakryty jest dachem mansardowym z oknami w połaci. Fasadę, z od­słoniętą konstrukcją szkieletową, akcentuje dziewięć osi okiennych. Posiada ona syme­tryczną kompozycję, której centralną częścią jest czterofilarowy portyk poprzedzony dwu­biegowymi, kamiennymi schodami. Filary zdobione są zdwojonymi lizenami. W partii da­chu centralnym akcentem są dwie wystawki, flankowane parami współczesnych okien po­łaciowych. Elewacja ogrodowa, wschodnia, dziewięcioosiowa, rozczłonowana jest central­nym pseudoryzalitem i tarasem. Ponad nim w partii dachowej znajduje się pojedyncza wy­stawka, flankowana przez okna połaciowe. W partii dachowej bocznych elewacji znajdują się współczesne okna połaciowe, a ponad nimi okna w formie wolich oczu. Wewnątrz za­chowały się sufity z plafonami.

Po II wojnie światowej dwór podlegał PGR w Bytnicy. W latach 80. XX wieku, będąc w rękach prywatnych, poddany został remontowi. W rezultacie dalszych prac budowla­nych, związanych z adaptacją zabytku na pensjonat, odrestaurowano go, odsłaniając spod tynków konstrukcję szkieletową elewacji.

Maja Błażejewska
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Zobacz także: Aktualności
Galeria
Zobacz również
Złotnik, gm. Żary, pow. żarski - dwór
Gotycko-renesansowy obiekt, wzniesiony w 1534, jest murowany...
Świebodzin
Świebodzin należy do najlepiej zachowanych miast w regionie....