A A A
Strona główna / Zabytki / Przybyszów - Dwór
Architektura rezydencjonalna

Przybyszów - Dwór

Rozmiar czcionki
A A A
Dwór jest zlokalizowany w północnej części wsi w pobliżu kościoła filialnego. Zwrócony fasadą na północ. Obiekt obecnie pełni funkcje mieszkalne.

Przybyszów początkowo należał do książąt śląskich z linii głogowskiej. W 1468 roku wieś została kupiona przez Melchiora (II) von Rechenberga z Borowa Polskiego. Dwór został wzniesiony w około 1600 roku, prawdopodobnie przez Sigismunda von Rechenberga, pana na Przybyszowie i Borowie Wielkim, ożenionego z Anną von Kanitz. Po jego bez­potomnej śmierci w 1610 roku cesarz Ferdynand III Habsburg przejął miasto Sława wraz z Przybyszowem i innymi okolicznymi wsiami. W 1655 roku posiadłość została nadana Johannowi Franzowi von Barwitz. Przybyszów pozostawał w rękach Barwitzów do 1884 roku. Od 1886 roku posiadłość należała do rodziny von Haugwitz. W 2. poł. XVIII wie­ku zmieniono dach, wykonano nowy wystrój tynkarski elewacji, wzniesiono ryzalit, dosta­wiono przypory, przebudowano klatkę schodową. Po II wojnie światowej obiekt był admi­nistrowany przez PGR Zbiersko, pełnił wtedy funkcje administracyjne i mieszkalne. Od 1990 roku dwór jest własnością prywatną.

Dwór, zbudowany z kamienia i cegły, został wzniesiony w stylu późnorenesansowym. Za­łożony na rzucie prostokąta z ryzalitem od strony południowej. Obiekt dwukondygna­cyjny, częściowo podpiwniczony, nakryty jest wysokim, czterospadowym dachem. Ele­wacje pokryte resztkami tynku o groszkowej fakturze ze szczątkowo zachowanymi opa­skami okiennymi. Odpadające tynki ujawniły na elewacji pozostałości dekoracji sgraffi­towej o formie ornamentu roślinnego, stanowiącej obramienie otworów okiennych. Fa­sadę budynku dekoruje późnorenesansowy portal wykonany z piaskowca. Stylowo nale­ży do rzeźby nurtu manierystycznego w wydaniu północnym. Portal ujmuje otwór wej­ściowy, zamknięty półkoliście. Po bokach wejścia znajdują się pilastry o głowicach to­skańskich, na których spoczywa fryz i trójkątne zwieńczenie. Czoło arkady boniowane. W ościeżach nisze zamknięte hemisferycznie. Fryz podzielony pionowo na dwa pola wo­lutą dekorowaną maszkaronem. W polach po osiem tarcz herbowych rozmieszczonych w dwóch rzędach. Herby opatrzone banderolami z nazwiskami rodowymi. Wywód he­raldyczny odnosi się do Sigismunda von Rechenberga i jego żony Anny z domu von Ka­nitz. Tympanon z inskrypcją: „ALSO HAT GOTT | DIE WELT GELIBT AUF DAS | ALE UNFANIEN GLAUBEN | NII VERLOREN WERDN | SUNDERN DAS EWIGE LEBEN | HABEN” (Jan 3,16). Wnętrze o układzie trójdzielnym dwutraktowym z sienią na przestrzał. W części północnej sieni mieści się klatka schodowa. Pomieszczenia piwnic przekryte sklepieniami kolebkowymi, w pomieszczeniach parteru występują sklepienia krzyżowe i stropy z podsufitką.

Obiekt po II wojnie światowej nie był remontowany, obecnie zaniedbany, stanowi własność prywatną.

Kamila Helena Domagalska
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Zobacz także: Aktualności
Galeria
Zobacz również
Owczary, gm. Górzyca, pow. słubicki - ruiny dworu
Dobra ziemskie w Owczarach należały do biskupstwa lubuskiego,...
Przyczyna Górna, gm. Wschowa, pow. wschowski - kościół filialny pw. św. Jerzego
Wzmiankowany w 1345, powstał przed tą datą. Był remontowany...
Żagań - Kościół św. Piotra i Pawła
Historia kościoła sięga 1272 roku, kiedy to książę Konrad...
Gronów, gm. Ośno Lubuskie, pow. słubicki - kościół filialny pw. św. Piusa X
Wzniesiony w kon. XIII w. był przebudowany w pocz. XVI i w XVII...