A A A
Strona główna / Zabytki / Radwanów - Dwór
Architektura rezydencjonalna

Radwanów - Dwór

Rozmiar czcionki
A A A
Dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi i pozostałościami po dawnym parku znajdu­je się w północnej części wsi, położonej przy lokalnej drodze z Ochli do Broniszowa. Pełni obecnie funkcję mieszkalną i stanowi własność prywatną.

O historii dworu i wsi wiemy bardzo niewiele. Wiadomo, że majątek w Radwanowie do XVIII wieku należał do Kościoła, a od XVIII stanowił własność książęcą. W XIX wieku nastąpił podział majątku na dwie części. Część środkowa była własnością rodziny von Ec­kard, która posiadała w tym czasie okazały pałac, obecnie nieistniejący. Część górna i dol­na należała do rodziny Rauer, która osiedlając się w tej części wsi wybudowała prawdo­podobnie w drugiej połowie XIX wieku istniejący do dzisiaj dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem. Z powodu braku jakichkolwiek przekazów na temat czasu po­wstania dworu, jego datowanie można określić jedynie na podstawie analizy architekto­nicznej, wskazującej, że obiekt powstał w drugiej połowie XIX wieku. Znacznie później­sza, zapewne z 1. ćw. XX wieku, jest dobudowana od strony ogrodu weranda i schody z ba­lustradą tralkową.

Dwór wniesiony z cegły, tynkowany, na planie dwóch zespolonych ze sobą prostokątów, zwrócony jest fasadą w kierunku północnym, od strony południowej otwarty werandą do ogrodu. Zwarta, jednokondygnacyjna, podpiwniczona w części wschodniej bryła posiada dach naczółkowy z powiekami, kryty dachówką karpiówką układaną podwójnie w rybią łuskę. Jedenastoosiową fasadę z okazałą wystawką, w partii dachowej zakończoną falistym szczytem, akcentuje reprezentacyjny portal wejścia głównego ze schodami o dekoracyjnie opracowanych filarach zwieńczonych nastawami z płaskorzeźbionymi głowami lwów. Por­tal flankują częściowo wtopione kolumny dźwigające rozbudowany gzyms, urozmaico­ne ornamentami roślinnymi na bazach i głowicach. Analogiczna dekoracja znajduje się na wystawce ponad portalem. Dekorację stanowią narożne kanelowane pilastry i podokien­ne płyciny. Prostokątne okna – zapewne niegdyś ze stolarką krosnową wsparte na gzym­sach – ujęte są profilowanymi opaskami z ozdobnym klińcem. Analogicznie opracowane są okna elewacji ogrodowej, lecz bez płycin podokiennych. Dziewięcioosiowa elewacja po­łudniowa, od strony ogrodu z dobudowaną murowaną werandą, której dach niegdyś sta­nowił balkon, posiada drugie wejście od strony wschodniej ze schodami i tralkową balu­stradą. W partii dachowej znajdują się dwie wystawki (okazalsza nad werandą), zwieńczo­ne trójkątnym naczółkiem, zdobionym dekoracją floralną. Elewacje boczne opracowane są skromniej. Horyzontalizm dworu podkreśla cokół oraz profilowane gzymsy.

Układ pomieszczeń jest dwutraktowy połączony amfiladowo, z sienią na osi i schodami biegnącymi z narożnika północno-wschodniego na użytkowe poddasze. Wnętrza niegdyś bielone, z częściowo zachowanymi tynkowanymi stropami belkowymi, piwnice ze sklepie­niami kolebkowymi.

Obecnie we dworze prowadzone są prace remontowe, podczas których niedawno wyre­montowano dach.

M Gru
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Zobacz także: Aktualności
Galeria
Zobacz również
Lubsko, pow. żarski - zamek, obecnie Dom Pomocy Społecznej (ulica Zamkowa)
Wzmiankowany w 1588, ma jednak rodowód średniowieczny,...
Lubsko - ratusz
W 1283 r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego...
Lubsko, pow. żarski - ratusz
Wzmiankowany w 1451, zniszczony został pożarem w 1496. Obecny,...
Lubsko - Wieża Bramy Żarskiej
 Mimo położenia miasta nad rzeką Lubszą, już w XIII w....