A A A
Strona główna / Zabytki / Sokólsko - Dwór
Architektura rezydencjonalna

Sokólsko - Dwór

Rozmiar czcionki
A A A
Sokólsko to niewielka osada o owalnicowym układzie przestrzennym z wrzecionowatym nawsiem. Najwcześniejsze wzmianki na jej temat pochodzą z 1. poł. XIV wieku. Zabudo­wę stanowią czworaki, wzniesiony w latach 20. XX wieku kościół oraz znajdujący się po przeciwnej stronie dwór wraz z budynkami gospodarczymi.

Właścicielem folwarku była rodzina von der Osten z Drezdenka. Po wojnie zabudowa fol­warczna została rozparcelowana. Obecnie dwór oraz budynki gospodarcze stanowią po części własność prywatną i komunalną.

Folwark położony jest w centrum wsi po zachodniej stronie drogi w kierunku Strzelec Kra­jeńskich. Od bramy wjazdowej do dworu prowadzi brukowana droga, obsadzona po stro­nie północnej lipami. Zespół zabudowy folwarcznej, powstały w 2. poł. XIX wieku skła­da się z budynków gospodarczych oraz domów mieszkalnych (czworaków). Najstarsza za­budowa skupiona została w bliskim sąsiedztwie dworu. Są to dwie stodoły oraz dawne bu­dynki kuźni i chlewni. Od zachodu, na powierzchni 3,8 ha, rozpościera się założenie par­kowe.

Powstały na początku XIX wieku dwór, to budowla murowana, założona na planie pro­stokąta, parterowa, z użytkowanym poddaszem, nakryta wysokim dachem naczółkowym z trójkątnymi szczytami w elewacji zachodniej i wschodniej. Elewacja wschodnia zakom­ponowana została jako jedenastoosiowa z wystawką na osi głównej zwieńczoną trójkąt­nym szczytem z tarczą zegarową. Na ścianie zachowała się płaszczyzna tynku z boniowa­niem. Pozostałe partie tynków są gładkie. Elewacja zachodnia zawiera na osi głównej dwu­kondygnacyjny szczyt, przechodzący w wąski ryzalit, który poprzedza murowany, pół­okrągły ganek z tarasem wspartym na sześciu kolumnach. Ryzalit zwieńczony został trój­kątnym szczytem nakrytym dachem dwuspadowym. Kompozycja elewacji południowej jest skromna. Składa się z dwóch półkolistych okienek oraz trzech prostokątnych otwo­rów okiennych, z których dolne umieszczone jest asymetrycznie względem górnych. Kon­dygnacje oddzielone są gzymsem. Do północno-zachodniego narożnika dostawiona jest dwukondygnacyjna oficyna nakryta dachem dwuspadowym.

Obiekt posiada historyczną stolarkę. Należą do niej dwuskrzydłowe, ościeżynowe drzwi w elewacji wschodniej z nieistniejącymi skrzydłami zewnętrznymi. Okna w elewacjach w wyniku przeprowadzonych remontów są zróżnicowane typologicznie. Do najstarszych należą prostokątne, czteroskrzydłowe ze ślemieniem przechodzącym pośrodku słupka (skrzydła zawierają poziomą szczeblinę). Pozostałe wstawiono po 1945 roku.

Powojenne prace remontowe zatarły pierwotny wystrój elewacji. Najprawdopodobniej cała płaszczyzna zewnętrznych tynków była boniowana. Skuto również opaski okienne, których pozostałości zachowały się w elewacji wschodniej.

Alicja Duda
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Galeria
Zobacz również
Mościce, gm. Witnica, pow. gorzowski - kościół filialny pw. św. Wojciecha
W 1737 do kościoła konstrukcji szkieletowej dostawiono barokową...
Stany - Dwór
Wieś Stany (niem. Auhalt) leży na uboczu, przy wschodnim brzegu...
Konotop - Pałac - pozostałości
Pozostałości pałacu usytuowane są nieopodal kościoła, po...