A A A
Strona główna / Zabytki / Drezdenko - wodociągowa wieża ciśnień
Zabytki techniki

Drezdenko - wodociągowa wieża ciśnień

Rozmiar czcionki
A A A

Wodociągowa wieża ciśnień zlokalizowana jest na południe od centrum Drezdenka, w obrębie Miejskiego Zakładu Wodociągowego i Kanalizacji. Budowla została wzniesiona jako element zakładu w latach 1906-1907, według projektu inż. Heinricha Ehlerta z Düsseldorfu. W pobliżu usytuowana jest dawna gazownia, rzeźnia miejska oraz fabryka cygierniczek.
Wieża składa się z dwóch części: stalowego zbiornika wodnego typu Intze oraz murowanego trzonu, na którym wsparty jest zbiornik wodny. Instalację uzdatniania wody i stację pomp zlokalizowano poza wieżą, w osobnych, wolnostojących budynkach. W dolnej partii trzon jest ośmioboczny, powyżej kolisty, zwężający się ku górze. Partia cokołowa opięta jest w narożnikach boniowanymi lizenami i zamknięta profilowanym gzymsem. Budowla jest podpiwniczona. Wewnątrz znajduje się sześć kondygnacji. Wejście znajduje się po stronie wschodniej. Zbiornik osadzony na pierścieniu jest kolisty, opięty lizenami i nakryty dachem stożkowym z niewielkimi lukarnami. Na podstawie analizy projektu będącego w posiadaniu właściciela obiektu, wiadomo że zmieniono podczas realizacji sposób zamknięcia zbiornika z kopułowego na ostrosłupowy.  Wobec wieloletnich zaniedbań stan techniczny wieży jest zły. W ostatnim czasie po interwencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonano remont zabezpieczający zbiornika.

 

 


B.Skaziński
Galeria
Zobacz również
Sulechów - Ratusz
 Pierwotny wygląd ratusza, powstałego w początku XVI wieku...
Sulechów - zamek
Wzniesiony w  1  poł.  XIV  w....
Sulechów, park szkolny przy ul. Armii Krajowej
Zespół szkolno-parkowy w Sulechowie (niem. Züllichau),...
Sulechów - Zamek
Zamek sulechowski usytuowany jest w północno-wschodniej części...