A A A
Strona główna / Zabytki / Świebodzin - miasto
Założenia urbanistyczne

Świebodzin - miasto

Rozmiar czcionki
A A A

Źródła pisane wystawiają Świebodzinowi późną metrykę, gdyż pierwsze wzmianki o miejscowości i mieście pochodzą odpowiednio z 1309 i 1319. Ustalona ostatnio archeologicznie obecność grodu, czynnego od pocz. XII do poł. XIII w., nie jest wiązana z genezą miasta lokacyjnego, datowanego na początek XIV w. Wcześniej istniała tu osada targowa. Zmienna przynależność okręgu świebodzińskiego, to do Wielkopolski, to do Śląska, w XIV w. ustabilizowała się trwałym związkiem z dzielnicą śląską, w obrębie księstwa głogowskiego. Miasto, położone przy ruchliwym trakcie z Międzyrzecza do Krosna, rozwijało się pomyślnie w oparciu o rzemiosło i handel. Sprowadzano zboże, wełnę i skóry, eksportowano zaś sukno i wyroby skórzane. Korzystną koniunkturę przerwała na długo wojna trzydziestoletnia. Ponowne ożywienie przyniosła industrializacja i budowa traktów Frankfurt-Poznań, drogowego w 1849 i kolejowego w 1870. Powstaniu przemysłu włókienniczego i maszynowego towarzyszył rozwój, istniejących od średniowiecza przedmieść. Świebodzin jest miastem kulturowo cennym, posiadającym harmonijną strukturę przestrzenną, odzwierciedlającą klarownie etapy rozwoju od ośrodka lokacyjnego po przedmieścia z XIX w. i osiedla powstałe w XX w.
 


Stanisław Kowalski
Źródło: Zabytki architektury województwa lubuskiego
Galeria
Zobacz również
Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski - pałac
Został zbudowany ok. poł. XVI w. przez rodzinę Kottwitzów,...
Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski - dawny zajazd (ob. dom mieszkalny)
Został zbudowany w pocz. XIX w. W stylu późnoklasycystycznym....
Broniszów, gm. Kożuchów, pow. nowosolski - dawny szpital (obecnie dom mieszkalny nr 73a )
Powstał w 1765, ufundowany przez Katarzynę von Skronsky. Barokowa...
Broniszów - Pałac
Pałac leży w południowej części wsi przy drodze prowadzącej...