A A A
Strona główna / Zabytki / Obiekty użyt. publ.
Zabytki
Powstał w 1909, z wykorzystaniem fragmentów starszego ratusza z 1779. W 1927 był remontowany i powiększony o parterowe aneksy. Jest murowany, w planie prostokątny, z przyległościami, piętrowy,...
Obiekty użyt. publ.
Mimo powtarzanych w latach 1298, 1311, 1367 przywilejów, budowę ratusza podjęto dopiero w 2 poł. XIV w. Wzniesiono wówczas, w sąsiedztwie kościoła farnego, piętrowy budynek na planie...
Obiekty użyt. publ.
Ratusz w Kożuchowie, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Obiekty użyt. publ.
              W 1283 r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez margrabiego Miśni Henryka Dostojnego Lubsko otrzymało...
Obiekty użyt. publ.
Zbudowany w  1581  r. na  podstawie przywileju Stefana Batorego, nie  był  zapewne pierwszą siedzibą rady. Po  pożarze w  1666  r....
Obiekty użyt. publ.
Zbudowana w 1. poł. XIX w., ma architekturę nawiązującą do klasycyzmu. Jest murowana, na rzucie wydłużonego prostokąta, piętrowa, nakryta dachem naczółkowym. Oś fasady zaakcentowana została...
Obiekty użyt. publ.
Zbudowany w 1575, jako siedziba urzędu solnego, po 1742 otrzymał funkcję ratusza. Został powiększony i gruntownie przebudowany w 1879 i w 30. latach XX w. W obecnej postaci jest budowlą o architekturze...
Obiekty użyt. publ.