A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzmiankowany w 1448, w okresie reformacji kościół przejęli protestanci. Obecny obiekt wzniesiono w 1860. Jest konstrukcji szkieletowej, orientowany, salowy z trójbocznym zakończeniem...
Architektura sakralna
Pierwotnie ewangelicki, został wzniesiony w 1709, powiększony o wieżę w 1780, zwieńczoną sygnaturką w 1900. W latach 1997–2000 poddany był starannej renowacji. Jest orientowany, konstrukcji...
Architektura sakralna
Wzniesiony w kon. XIII w. był przebudowany w pocz. XVI i w XVII w. Od czasu reformacji do 1945 służył ewangelikom. Jest orientowany, murowany, jednoprzestrzenny na planie prostokąta, z kruchtą od...
Architektura sakralna
Wzniesiony w latach 1829 – 1830, jako ewangelicki. Klasycystyczny, orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, nakryty dachem dwuspadowym. Wnętrze ze stropem, opięte emporami. Elewacje...
Architektura sakralna
Zniszczony w 1945, nie został dotąd odbudowany. Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone w 1971 przez Czesława Lasotę i Jerzego Rozpędowskiego wyjaśniły dzieje kościoła. Pierwotna...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1860 staraniem gminy katolickiej, został w 1930 powiększony. Wyróżniającym akcentem skromnej architektury kościoła jest niezwykle smukła, wyniosła wieża z ostrosłupowym hełmem....
Architektura sakralna
Zbudowany w 1775 z fundacji wojewody poznańskiego, Radomickiego, został w XIX w. przebudowany z zatarciem cech stylowych. Jest orientowany, murowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu,...
Architektura sakralna