A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Został zbudowany w 1729 wg proj. Gulio Simonettiego, jako ewangelicki. Uszkodzony pożarem 1749 został odbudowany. W pocz. XX w. przekształcono elewacje – rozmieszczone w dwu poziomach okna zastąpiono...
Architektura sakralna
Zbudowany w latach 1717- 1719, został w kon. XVIII w. powiększony o zakrystię i przedsionek. Pierwotnie ewangelicki, orientowany, murowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, nakryty...
Architektura sakralna
Wzmiankowany w 1376, powstał znacznie wcześniej, a w XV i XVI w. został przebudowany i powiększony o wieżę, zakrystię i kaplicę. W XVIII w. powiększono okna. W pocz. XX w. i w latach 1976–1978...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1735, jako protestancki, został w 80. latach XX w. gruntownie wyremontowany i powiększony o zakrystię i salkę. Jest  orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy na planie prostokąta...
Architektura sakralna
Gotycki kościół, został w XVI w. powiększony o wieżę, a w 1660 i następnych latach przedłużony, podwyższony i opięty emporami. W 1877 przekształcono elewacje wieży wg proj. K.F. Schinkla....
Architektura sakralna
Został wzniesiony w 1710, jako ewangelicki, z fundacji Adama von Waldow, wzbogacony w 1770 o drewnianą wieżę w kalenicy. Był remontowany w 1906 oraz w 60. i 90. latach XX w. Barokowa budowla jest...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1750, jako ewangelicki, konstrukcji szkieletowej, w 1875 został obmurowany. Był remontowany ok. 1970, w 1986 i 1993. Jest orientowany, na rzucie wydłużonego ośmioboku z ryzalitami przy...
Architektura sakralna