A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Zbudowany w 1734, jako ewangelicki, był remontowany w 1904, 1955 i 1976, gdy rozebrano empory. W 1999 zamontowano na stropie barokowe sceny biblijne malowane na deskach, z rozebranego kościoła ewangelickiego...
Architektura sakralna
Gotycka świątynia z XIV w. został powiększona w XV w. o wieżę i zakrystię, w XVII o kaplicę i w XIX o kruchtę. Był remontowany w 1933 i w latach 1966–1967. Od XVII w. do 1945 należał...
Architektura sakralna
Wzniesiony w 4. ćw. XIII w., został w XV w. powiększony o wieżę i zakrystię oraz przesklepiony w części prezbiterialnej. W XVI w. nastąpiło przekształcenie wnętrza nawy z przebudową okien....
Architektura sakralna
Wzniesiony w XVIII w., jako ewangelicki, był remontowany w kon. XIX w., w 1966 i 2000. Kościół jest orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta zamkniętego od wschodu trójbocznie,...
Architektura sakralna
Zbudowany, jako ewangelicki w 1. poł. XVII w., został w 1818 powiększony o wieżę. Od 1945 pozostaje nieużytkowany, zabezpieczony. Jest orientowany, murowany, barokowy (wieża klasycystyczna), salowy...
Architektura sakralna
Zbudowany został w latach 1908-1912, jako ewangelicki. Jest orientowany, neogotycki, murowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z wieżą od zachodu.
Architektura sakralna
Późnogotycki, wzniesiony w pocz. XVI w., w 1697 powiększony o wieżę, w 1882 przedłużony na wschód, remontowany w 2007 (zdjęto wtórne szalunki z wieży). Kościół jest...
Architektura sakralna