A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzniesiony w XIV w., został w kon. XV w. powiększony o kaplicę (obecnie kruchta), przebudowany w 1834 z zatarciem cech stylowych. W 1863 dostawiono neogotycką wieżę. Od czasu reformacji do 1945 należał...
Architektura sakralna
Wzniesiony w latach 1691–1698, barokowy, murowany z cegły, jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium skierowanym na północ, z zakrystią od zachodu i kruchtą od wschodu....
Architektura sakralna
Pierwotnie ewangelicki, wzniesiony w latach 1801–1805, z wieżą dostawioną od zachodu w 1832, jest budową klasycystyczną, orientowaną, murowaną, salową o prostokątnym planie. Wnętrze obiegają...
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1903 r., powiększony o wieżę w 1932, jest budowlą orientowaną, ceglaną, o architekturze nawiązującej do gotyku i romanizmu, prostokątną w rzucie, z pięcioboczną absydą prezbiterialną,...
Architektura sakralna
Położony na rynku, wzniesiony w 1745, został gruntownie przebudowany i powiększony w 1856 oraz ok. 1900, z zatarciem cech stylowych. Jest murowany, na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem, piętrowy...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1792 w stylu klasycystycznym, przetrwał w pierwotnym kształcie, tylko wieżę podwyższono w 1922. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z prostokątnym w planie prezbiterium, zakrystią...
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1711, jako ewangelicki, jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy z trójbocznym zamknięciem od wschodu, kruchtą od południa, nakryty dachem dwuspadowym załamanym od wschodu,...
Architektura sakralna