A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Pierwotnie ewangelicki, został wzniesiony w 1867, w konstrukcji szkieletowej. Prostokątny w planie, z pięcioboczną absydą prezbiterialną, nakryty jest dachami dwuspadowym i wielospadowym. Pośród...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1869 na miejscu drewnianego. Pierwotnie ewangelicki, neogotycki, murowany, prostokątny w planie, z pięcioboczną absydą prezbiterialną, z wieżą od zachodu.  
Architektura sakralna
Zbudowany w kon. XIII w. z ciosanej kostki granitowej, późnoromański, został gruntownie przekształcony w czasach nowożytnych, z zatarciem pierwotnego charakteru. Jest orientowany, salowy na planie...
Architektura sakralna
Wzniesiony w latach 1782–1784, jako ewangelicki, był remontowany w XIX w. i w 80. latach XX w. Barokowa budowla jest orientowana, murowana, założona na planie czworoboku, od wschodu zamkniętego...
Architektura sakralna
Wzmiankowany w 1346, lecz obecny został wzniesiony w 1768, z wykorzystaniem części murów kościoła z czasów nowożytnych. Neogotycką wieżę dostawiono w 1882. Budowla jest orientowana,...
Architektura sakralna
Zbudowany ok. poł. XIX w., neoromański, salowy na planie prostokąta z wieżą od zachodu, nakryty dachem dwuspadowym.
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1. poł. XIV w., został przebudowany w XVI, XVII i XIX w. Ostania przebudowa spowodowała zatarcie cech stylowych kościoła. Jest orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z prosto...
Architektura sakralna