A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Powstał w latach 1741–1746 z adaptacji budynku gimnazjum akademickiego, wzniesionego w pocz. XVII w., przez mistrza budowlanego Johanna Gabriela z Żagania. W 1846 przy kościele postawiono wolnostojącą,...
Architektura sakralna
Dawny kościół staroluterański (obecnie remiza strażacka), pl. Szpitalny. Zbudowany w 1 poł. XIX w., o cechach późnoklasycystycznych, murowany, prostokątny w rzucie, nakryty dachem...
Architektura sakralna
Został zbudowany w XIV w., na miejscu wzmiankowanego w 1175, jako jednonawowy z węższym prezbiterium. W następnym stuleciu otrzymał wieżę. W latach 1522–1654 kościół był w posiadaniu protestantów,...
Architektura sakralna
Został zbudowany w 1828, jako ewangelicki, na miejscu starszej świątyni; powiększony o kruchtę w 1909. Jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy na rzucie prostokąta, z kruchtą od zachodu,...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1640, został w 1835 powiększony o wieżę, a w 1887 o kaplicę i zakrystię. W obecnym kształcie jest neogotycki, orientowany, salowy o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z zakrystią...
Architektura sakralna
Zbudowana w pocz. XIX w., wyremontowana po roku 2000, murowana, prostokątna w planie, parterowa, nakryta dachem dwuspadowym.
Architektura sakralna
Wzniesiony w 2. poł. XIII w., został w XV w. powiększony o zakrystię i wieżę, a w pocz. XVI w. przesklepiony. W 1614 dobudowano dwie kaplice, a w trakcie remontu w 1710 przekształcono okna. Gotycka...
Architektura sakralna