A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzniesiony został w 1768 w stylu barokowym. Jest orientowany, murowany z cegły, jednonawowy  z wyodrębnionym prezbiterium zakończonym trójbocznie, zakrystią od północy i kruchtą...
Architektura sakralna
Późnogotycki, wzniesiony w XV w., został gruntownie przebudowany w XVIII w. Od czasu reformacji do 1945 był ewangelickim. Kościół jest orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta,...
Architektura sakralna
Zaprojektowany zapewne przez Bernarda Riegelana, został zbudowany w 1679. Kościół spalony w kon. XVII w. odbudowano w 1725 z fundacji Sebastiana Prusińskiego, a w 1883 był remontowany i wzmocniony...
Architektura sakralna
Pierwotnie był to kościół parafialny, wzniesiony w 3. ćw. XIII w., w stylu wczesnogotyckim, w 1489 powiększony o prezbiterium, w XVI i XVII w. przebudowany wewnątrz z przystosowaniem do liturgii...
Architektura sakralna
Zbudowany w 1895 r., jako ewangelicki. Usytuowany w zabudowie pierzejowej, stylowo eklektyczny, z dominującymi elementami neogotyckimi.
Architektura sakralna
Został zbudowany w 1907 przez gminę katolicką, w stylu neoromańskim. Jest założeniem bazylikowym, z pseudotranseptem, z prezbiterium zakończonym półkolistą absydą i wieżą nakrytą hełmem...
Architektura sakralna
Wzniesiony ok. 1700 na miejscu kaplicy szpitalnej św. Gertrudy, jako ewangelicki Kościół Zgody. W latach 1864-1865 został gruntownie przebudowany w stylu neoromańskim i powiększony o wieżę....
Architektura sakralna