A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Późnogotycka świątynia, przy odbudowie po pożarze w 1767 powiększona o transept, zniszczona w 1945, została odbudowana w latach 1980–1982. Kościół jest orientowany, murowany,...
Architektura sakralna
Wzniesiony w kon. XIII w., został w późnym średniowieczu powiększony o wieżę i w XVII w. o zakrystię. Był remontowany w 70. latach XX w. Orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy z prostokątnym...
Architektura sakralna
Wzmianka z 1250 wskazuje, że kościół wówczas już istniał, zapewne niedokończony, bo w k. XIII w. zawalił się wznoszony transept. W konsekwencji zrezygnowano z jego budowy na rzecz...
Architektura sakralna
Klasztor powstał z fundacji komesa Bronisza, który w 1230 nadał cystersom w brandenburskim Lehnin wieś Gościkowo w celu założenia filialnego opactwa. W 1234 biskup poznański Paweł położył...
Architektura sakralna
Pierwotnie ewangelicki, zbudowany w XVIII w., jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy na planie prostokąta z wieżą wtopioną w zachodnią część dwuspadowego dachu.
Architektura sakralna
Wzmiankowany w 1295, lecz obecny powstał w pocz. XIV w., przesklepiony w XVI w., w 1883 powiększony o kruchtę, remontowany w 80. latach XX w. Orientowany, murowany, jednonawowy, z prezbiterium, oskarpowanym,...
Architektura sakralna
Kościół, pierwotnie ewangelicki, pochodzi z ok. poł. XIX w.; neoromański, orientowany, na planie prostokąta, z przylegającą od zachodu drewnianą wieżą z 1699, konstrukcji słupowej, nakrytą dachem...
Architektura sakralna