A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Zbudowany ok. 1800, jako dwufunkcyjny – mieszkalny w parterze i magazynowy (piętro, poddasze). Klasycystyczny, prostokątny w planie, dwaipółtraktowy, nakryty wysokim dachem czterospadowym....
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany na pocz. XX w., został w 2. poł. tego stulecia powiększony o aneksy przy krótszych bokach. Od 2001 służy, jako pensjonat. Jest budowlą murowaną, prostokątną w rzucie, z ryzalitami,...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony w kon.  XIX w., eklektyczny,  z przewagą elementów nawiązujących do baroku, zachował się w pierwotnym stanie  i jest użytkowany na cele mieszkalne. Murowany, prostokątny...
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany w pocz. XIX w., staraniem rodziny Dziembowskich, a w kon. tamtego stulecia powiększony w kierunku wschodnim i ujednolicony architektonicznie. Obiekt jest budowlą w starszej części...
Architektura rezydencjonalna
Budowla powstała w 80. latach XVIII w., jako siedziba właściciela tutejszej papierni i dzierżawcy dóbr ziemskich, jakie posiadała w Krępie Zielona Góra. Po 1945 w obiekcie mieściła...
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany przez Henryka Brodatego wkrótce po lokacji miasta w 1217 i powiązany z jego obwarowaniami. Był ważną warownią strzegącą praw Śląska do Lubusza i wschodnich Łużyc. W...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany w 1816, zachował się w pierwotnym stanie, jako klasycystyczny, murowany, na planie prostokąta, dwutraktowy, nakryty dachem naczółkowym. Wejście w fasadzie, poprzedzone jednobiegowymi...
Architektura rezydencjonalna