A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Wzniesiony ok. 1800, klasycystyczny, zachował pierwotny wygląd zewnętrzny. Jest murowany, założony na planie podkowy o krótkich skrzydłach bocznych od strony ogrodu, trzytraktowy, parterowy,...
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany ok. 1800 w stylu klasycystycznym, wg proj. Christiana Valentina Schultze. W czasie remontu w 1962 zatarto ramowe podziały elewacji i wprowadzono dodatkowy podział wnętrz, urządzając...
Architektura rezydencjonalna
Majątek w Kursku był w posiadaniu Kurskich, potem Bronikowskich i Kalckreutów, którzy wznieśli tutaj w kon. XVIII w. pierwszą rezydencję. W latach 1875 – 1880 pałac został rozbudowany...
Architektura rezydencjonalna
siedziba dworska w Laskach powstała w pocz. XIX w., a w 70. latach tamtego stulecia przekształcona została w oranżerię. Przebudową objęto zwłaszcza część środkową. Jest to budowla murowana,...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany ok. 1680 dla rodziny von Landskron, w 1. ćw. XVIII w. został upiększony kamiennym, portalem, zaliczanym do najświetniejszych z tego okresu na Śląsku. Pałac był remontowany w 1865, 1910...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony ok. 1830, klasycystyczny, został przebudowany w kon. XIX w. Uszkodzony w 1957 pożarem, został odbudowany z częściowym zatarciem cech stylowych. Obiekt jest murowany, prostokątnym w planie,...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony ok. 1800 w stylu klasycystycznym. Murowany na planie prostokąta, piętrowy. Fasadę urozmaica założony półkoliście ganek.
Architektura rezydencjonalna