A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Rezydencja nazwana „starym zamkiem” powstała w 1793 na miejscu renesansowego dworu. W 2. poł. XIX w. została powiększona od wschodu o skrzydło reprezentacyjne. Murowany pałac założony...
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany w latach 1909-1911 dla rodziny von Waldow – Reitzenstein. Projektantami neorenesansowej budowli byli berlińscy architekci A. Dinklage, E. Paulus i O. Lilloe. Obiekt murowany, założony...
Architektura rezydencjonalna
Wzmiankowany w 1588, ma jednak rodowód średniowieczny, o czym świadczy jego powiązanie z systemem warownym miasta. Był przebudowany w XVI i XVIII w., a na przełomie XIX–XX w. gruntownie...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony w czwartej ćwierci XVIII w., w stylu klasycystycznym, został w latach 1993– 1995 starannie wyremontowany z przeznaczeniem na pensjonat. Jest murowany, założony na planie prostokąta,...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony w pocz. XIX w., sto lat później został przebudowany w partii frontowego pseudoryzalitu i otrzymał od strony ogrodu murowany ganek z tarasem. Jest murowany, prostokątny w rzucie, nakryty...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony zapewne z inicjatywy rodziny von Unruh, w 4. ćw. XIX w., otrzymał architekturę eklektyczną z wyraźnym ukłonem w stronę klasycyzmu. Wyremontowany w 1988, został wkrótce zniszczony...
Architektura rezydencjonalna
Architektura obiektu wskazuje, że powstał on ok. 1900 i przetrwał w pierwotnej postaci. Eklektyczna budowla jest murowana, założona na planie trzech przyległych do siebie prostokątów. W trzyosiowej...
Architektura rezydencjonalna