A A A
Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Niewielka, prostokątna w rzucie, siedziba szlachecka (być może rządcówka) z pocz. XIX w., została w kon. tamtego stulecia rozbudowana wzdłuż, a w pocz. XX w. zagospodarowano poddasze. Budowla założona...
Architektura rezydencjonalna
Zbudowany ok. poł. XIX w., w pocz. następnego stulecia został powiększony o aneksy i wieżę. W pierwotnym trzonie jest to budowla murowana na planie wydłużonego prostokąta, parterowa, nakryta dachem...
Architektura rezydencjonalna
Późnobarokowy, wzniesiony w 1783 dla rodziny von Knobelsdorf, został w pocz. XIX w. przebudowany we wnętrzu. Jest murowany, prostokątny w planie, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem mansardowym....
Architektura rezydencjonalna
Augustianie mieli tutaj dobra i patronat nad kościołem. W kon. XVIII w. wznieśli dwór, w 1752 przebudowany przez opata Felbigera na rezydencję. W kon. XIX w. obiekt, będący własnością domeny...
Architektura rezydencjonalna
Barokowy pałac z XVIII w. został ok. 1920 przebudowany i powiększony o prostopadle przyległe skrzydło, wieżę, oranżerię i ryzality. Był remontowany w 1964 i 1981. Jest murowany na planie litery...
Architektura rezydencjonalna
Barokowa rezydencja rodu von Rabenau z ok. 1770 została przebudowana we wnętrzu w 1881, w związku z adaptacją na siedzibę magistratu. Był remontowany w 1964 i w 90. latach XX w.; obecnie nieużytkowany....
Architektura rezydencjonalna
Został zbudowany w 1775 dla rodziny von Zeschen. Był remontowany w pocz. XX w., w latach 60. i w 2003 (nowe pokrycie dachu). Murowana budowla założona jest na planie prostokąta, dwuipółtraktowa...
Architektura rezydencjonalna